Skillnaden på förskingring och trolöshet mot huvudman

FRÅGA
Vad är skillnaden på förskingring och trolöshet mot huvudman?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Reglerna gällande dessa brott finns i Brottsbalkens 10:e kapitel som du hittar här.

Generellt kan sägas att för brottet förskingring krävs att gärningsmannen varit i besittning av huvudmannens egendom, alltså på något sätt haft kontroll över egendomen, vilket inte krävs för brottet trolöshet mot huvudman. En annan skillnad är att gärningsmannen måste ha tjänat något på sitt agerande för att dömas för brottet förskingring. Vid trolöshet mot huvudman räcker det att gärningsmannen på något sätt missbrukat sitt förtroende och därmed orsakat huvudmannen skada.

Trolöshet mot huvudman är sekundärt till förskingring vilket innebär att om gärningsmannen kan dömas till båda brotten ska förskingring ha företräde.

Vänligen,

Pernilla Friman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB (187)
2020-11-18 Pengar (kontanter) upphittat på gatan, skyldigheter?
2020-10-31 Vilket brott om någon överför pengar från företaget till sig själv?
2020-10-20 F.d pojkvän vägrar att lämna tillbaka saker, olovligt förfogande.
2020-09-15 Vad är mutbrott?

Alla besvarade frågor (86386)