FrågaAVTALSRÄTTAvtal01/06/2017

Skillnaden på dementi och återkallelse av avtal

Vad är skillnad på dementi och återkallelse av avtal?

Lawline svarar

Hej!

Dementi = det är att påstå att ett tidigare uttalande inte är sant, att det inte har funnits något man kommit överens om.

Återkallelse av avtal = Återkallelse av avtal är det redan finns något som man har avtalat om, alltså man har kommit överens om någonting och sen väljer man att återkalla det man kommit överens om. 7 § AvtL stadgar en möjlighet att under vissa former återkalla ett anbud. För att en återkallelse av ett anbud ska vara gällande gentemot anbudstagaren krävs att återkallelsen kommer anbudstagaren tillhanda innan denne tar del av anbudet eller samtidigt därmed. Har man inte återkallat under dessa former så blir inte återkallelsen giltig och bindande avtal föreligger.

Så skillnaden mellan dementi och återkallelse är dementi är att man påstår att något inte är sant eller att det överhuvudtaget inte har avtalats om något. Medan återkallelse är att det förvisso finns något avtalat men man väljer att ta tillbaka det man kommit överens om. Uppstår en tvist om dementi så blir det helt och hållet en bevisfråga om något är avtalat eller ej.

Hoppas det var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Gustav PerssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning