Skillnaden på dementi och återkallelse av avtal

2017-06-01 i Avtal
FRÅGA
Vad är skillnad på dementi och återkallelse av avtal?
SVAR

Hej!

Dementi = det är att påstå att ett tidigare uttalande inte är sant, att det inte har funnits något man kommit överens om.

Återkallelse av avtal = Återkallelse av avtal är det redan finns något som man har avtalat om, alltså man har kommit överens om någonting och sen väljer man att återkalla det man kommit överens om. 7 § AvtL stadgar en möjlighet att under vissa former återkalla ett anbud. För att en återkallelse av ett anbud ska vara gällande gentemot anbudstagaren krävs att återkallelsen kommer anbudstagaren tillhanda innan denne tar del av anbudet eller samtidigt därmed. Har man inte återkallat under dessa former så blir inte återkallelsen giltig och bindande avtal föreligger.

Så skillnaden mellan dementi och återkallelse är dementi är att man påstår att något inte är sant eller att det överhuvudtaget inte har avtalats om något. Medan återkallelse är att det förvisso finns något avtalat men man väljer att ta tillbaka det man kommit överens om. Uppstår en tvist om dementi så blir det helt och hållet en bevisfråga om något är avtalat eller ej.

Hoppas det var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Gustav Persson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1509)
2021-07-20 Hur övergår äganderätten till en hund?
2021-07-20 Får en näringsidkare neka en kund på grund av dennes kön?
2021-07-13 Skyldighet att ta emot återbäring av deposition i kontanter?
2021-07-10 Gäller en framtidsfullmakt även efter fullmaktsgivarens död?

Alla besvarade frågor (94159)