Skillnaden mellan våldtäkt och grov våldtäkt

FRÅGA
https://lagen.nu/1962:700https://lagen.nu/1962:700#K6P1S1Vad är skillnaden på grov våldtäkt och våldtäkt?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

När jag besvarar din fråga vad skillnaden mellan grov våldtäkt och våldtänkt är så kommer jag att använda mig av brottsbalken, BrB.

Våldtäkt

Om en person döms för våldtäkt så blir följden fängelse i lägst två år och högst sex år (6 kap. 1 § BrB). Förutsättningarna för att våldtäkt ska föreligga men det viktiga är att samma förutsättningar gäller för grov våldtäkt.

Grov våldtäkt

Grov våldtäkt regleras i 6 kap, 1 § tredje stycket BrB. I fall av grov våldtäkt så döms personen till fängelse i lägst fem år och högst tio år.

När det är fråga om grov våldtäkt så finns det tre omständigheter som är värda att beakta extra mycket: våldet eller hotet har varit av särskilt allvarlig art, fler än en har förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet (s.k. gruppvåldtäkt) & gärningsmannen har visat särskild hänsynslöshet eller rådighet.

När det kommer till den första omständigheten så handlar det ex om fall där en misshandel kan göra att våldtäkten är grov. Misshandeln i sig behöver däremot inte utgöra grov misshandel. Normalt så bedöms våldtäkten som grov om offret har tillfogats allvarlig skada eller sjukdom eller hotats med kniv, vapen eller annat föremål som kan medföra allvarlig kroppsskada.

Den andra omständigheten kan föreligga genom övergrepp av ex flera personer i följd och det räcker med att ett av övergreppen utgör våldtäkt för att det ska kunna bedömas som grov. Ett annat exempel kan vara när mer än en person deltar samtidigt i ett övergrepp. Däremot så kan en medhjälpare som bara har hållit vakt inte sägas ha deltagit i övergreppet.

Den tredje omständigheten brukar exemplifieras genom att övergreppet har varit förenat med långvarigt frihetsberövande, sadistiskt inslag eller grovt förenande sexualhandlingar. Ett annat exempel är att brottet har förövats mot någon som fyllt femton men inte är arton år gamma. I fall där brottsoffret inte fyllt femton år så tillämpar man istället 6 kap. 4 § BrB vilket är våldtäkt mot barn.

Sammanfattning

En skillnad är att fängelsetiden är betydligt högre när det gäller grov våldtäkt. Det medför också att det är ytterligare omständigheter som måste vara uppfyllda för att den ska bedömas som grov, i övrigt är brotten baserade på samma bedömning.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Kajsa Svensson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (456)
2022-01-18 Försök vs förberedelse av köp av sexuell tjänst
2021-12-31 Sexköp att betala för sexchatt?
2021-12-30 Försök till sexuellt ofredande
2021-12-28 Är det olagligt att skicka bild på sina magrutor?

Alla besvarade frågor (98704)