Skillnaden mellan stöld och snatteri

Hej. Jag har en/flera fråga/frågor angående straff på stöld/snatteri. När vet man att det är en stöld och när vet man att det är snatteri? Vad är straffen på stöld och snatteri om man är dömd tidigare? Spelar det isåfall roll vad man är dömd på? En kompis till mig blev dömd för 4 år sedan för misshandel, för ett år sedan blev hen dömd för snatteri, narkotika brott + ringa narkotika brott. För en månad sedan blev hen dömd för våldsamt motstånd och ofredande. Hen har fått en ny anmälan om stöld eller snatteri vet inte riktigt vilket av det. Vad kan hen få för straff nu? Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej,

Tack för att Du vänder dig till oss på Lawline!

1. Man kan dömas för antingen stöld eller snatteri om man olovligen tar något med ett uppsåt att tillägna sig själv, eller annan, saken/sakerna. Snatteri betraktas som en ringa form av stöld och det är huvudsak värdet att det stulna som är avgörande då man skall avgöra vad som är att betrakta som stöld alternativ snatteri. Om de olovliga tillgreppet skett i en butik, så är värdegränsen mellan stöld och snatteri 1000 kr. D.v.s. om värdet överstiger denna summa är det mest naturligt att betrakta det som en stöld. Ett undantag från detta är att väskstölder, oberoende av värdet på det tagna, ofta betraktas som en stöld.

2. Straffskalan för stöld: Straffminimum är 14 dagars fängelse och straffmaximum är 2 år i fängelse.

3. Straffskalan för snatteri: Straffminimum är böter och straffmaximum är fängelse i 6 månader.

4. Vid påföljdsbestämningen kan återfall i brottslighet spela roll. I ditt fall har hen återfallit genom att begå samma typ av brottslighet(snatteri). Detta innebär att man kommer att ta det i beaktande då man beslutar om lämpligast påföljd. De övriga brotten är av en annan art än snatteriet vilket innebär att hen inte kan anses ha återfallit i brott(med tanke på att han inte tidigare är dömd för någon av dessa brott).

5. Vad han får för straff är svårt för mig att säga utifrån den information jag fått. Normalstraffet för stöld/snatteri brukar vara böter. Beroende på hur högt värde saken/sakerna hen stal har samt att det rör sig om ett återfall i brottslighet, så kan det bli aktuellt med en annan påföljd än böter. Personenens ålder vid gärnings- och domstillfället är också av betydelse.

Hör av dig till mig på min email om något är oklart eller om du har fler funderingar.

Sabic92@me.com

Med vänlig hälsning, 

Anes SabicRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”