Skillnaden mellan stöld och grov stöld

FRÅGA
Hejsan! Vad är skillnaderna mellan stöld och grov stöld ? Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Den som med tillägnelseuppsåt olovligen tager något som tillhör annan och detta innebär skada för den bestulne, döms för stöld (8 kap. 1 § brottsbalken). Huruvida en stöld är av normalgraden eller är grov beror särskilt på om tillgreppet skett efter intrång i bostad (genom att hemfridsbrott begåtts enligt 4 kap. 6 §), om offret bar det stulna föremålet på sig eller om gärningsmannen varit försedd med vapen, sprängämnen eller dylikt hjälpmedel (t.ex. tårgas eller frätande vätska). Dessutom tar domstolen hänsyn till om gärningen varit särskilt farlig eller hänsynslös, avsett betydande värde (drygt 200 000 kr) eller inneburit synnerligen kännbar skada (8 kap. 4 §). Omständigheter som är särskilt farlig eller hänsynslös och som kan beteckna en stöld som grov stöld är bland annat att gärningsmannen använt hot, missbrukat en förtroendeställning, varit förklädd till tjänsteman, att gärningsmannen utnyttjat en skyddslös person, eller att stölden varit en i leden av en yrkesmässig och systematisk brottslighet.

Slutligen så är det omständigheter runt ett tillgrepp som avgör om tillgreppet är stöld eller grov stöld. Även ett tillgrepp av en sak som är av ringa värde, kan bedömas som grov stöld om stölden skett på ett exempelvis hänsynslöst sätt eller genom att någon stjäl en sak från någons byxficka eller hand. Domstolen ska göra en helhetsbedömning av alla relevanta omständigheter, för att avgöra om gärningsmannens agerande kan anses falla under förutsättningarna för grov stöld. Påföljden för stöld är fängelse i högst två år, medan påföljd för grov stöld är fängelse i lägst sex månader och i högst sex år.

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (610)
2020-07-07 Vad blir det för straff vid stöld?
2020-07-06 Är det brottsligt att parkera på en hyrd p-plats?
2020-07-04 Kan jag göra mig skyldig till ringa stöld om jag glömt betala för mina varor?
2020-07-04 Min kompis kille har stulit saker av mig. Vad ska jag göra?

Alla besvarade frågor (81740)