Skillnaden mellan stämpling, medhjälp och anstiftan till brott

2021-10-13 i Övriga brott
FRÅGA
Om man försöker övertyga någon annan att utföra ett brott men den personen inte utför brottet. Är man ändå skyldig till anstiftan eller gäller det bara om handlingen utförs?
SVAR

Hej.

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om man försöker övertyga någon annan att utföra ett brott så kan man antingen göra sig skyldig till stämpling, medhjälp eller anstiftan till brott. Om brottet inte faktiskt utförs kan det endast röra sig om stämpling, men brottet stämpling kan endast aktualiseras i samband med vissa särskilda brott (23 kap. 2 § tredje stycket BrB).

Om brottet faktiskt utförs kan man antingen dömas för medhjälp eller anstiftan till brott. Man kan bli dömd för anstiftan ifall man uppmanat en annan att utföra brottet och man kan bli dömd för medhjälp om man på med råd eller dåd förmått annan att utföra brottet (23 kap. 4 § första och andra stycket BrB). Anstiftan och medhjälp kan aktualiseras vid alla brottstyper.

Man kan alltså inte dömas för anstiftan ifall man försökt övertyga någon att utföra ett brott ifall personen i fråga inte har utfört brottet. Däremot kan man möjligtvis dömas för stämpling till brottet, ifall det särskilt stadgas att man kan dömas för stämpling av det särskilda brottet. Sådana stadganden brukar finnas i de avslutande bestämmelserna av varje kapitel om de olika brottsgrupperna (kap. 3-23 BrB).

Hoppas att svaret har varit dig till hjälp!

Tim Axell
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (1007)
2021-10-16 Är det olagligt att äga bok med tryckfrihetsbrott?
2021-10-13 Skillnaden mellan stämpling, medhjälp och anstiftan till brott
2021-10-11 Vad gör man när man ångrar vad man sagt under en rättegång?
2021-10-09 Är det olagligt att tillfälligt inneha nakenbilder på minderårig?

Alla besvarade frågor (96487)