Skillnaden mellan skiftat och oskiftat dödsbo samt är det möjligt att "delskifta" ett dödsbo?

2017-03-25 i Arvsskifte
FRÅGA
vad är skillnaden om ett oskiftat dödsbo säljer en bostadsrätt och att de 2 arvingarna säljer efter skifte ??? Kan man "delskifta" ett dödsbo ???
SVAR

Hej,

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga och för att du har använt dig av vår expresstjänst.

Som jag förstår ditt ärende så har du två frågor och jag kommer att svara på dem var för sig. Dessa är tydligt avgränsade genom rubriker så att du får en enkel översikt.

Laghänvisning:

Inkomstskattelagen (1999:1229) - Du hittar den här, vidare förkortad "IL".

Fråga 1: Vad är skillnaden om ett oskiftat dödsbo säljer en bostadsrätt relativt att arvingarna säljer efter arvsskiftet? - Svar: Skillnaden blir vem som beskattas för eventuell kapitalvinst.

Om ett oskiftat dödsbo säljer sin bostadsrätt till någon som inte är dödsbodelägare är det dödsboet som blir skattepliktiga och ska beskatta för eventuell uppkommen kapitalvinst vid försäljningen. Väljer däremot arvingarna att efter arvsskiftet sälja, så är det istället de två arvingarna som personligen får bära skatteansvaret. Egentligen spelar det inte så stor roll, eftersom skattesatsen vid båda tillfällen är densamma, 22% av kapitalvinsten. (Beräkningen görs genom att det som huvudregel är 30% skatt på kapitalvinster, men det finns något som kallas för "kvotering" vilket gör att skattesatsen endast blir 22% vid en försäljning av bostadsrätt, du kan se mer under 65 kap. 7 § IL samt 46 kap. 18§ IL).

Det som skiljer är alltså endast vem som får ta ansvaret för beskattningen. Önskar arvingarna sälja bostadsrätten, så skulle jag rekommendera det genom att göra det genom dödsboet. Ett juridiskt ombud kan då lättare hjälpa till med skatteberäkningen vid arvsskiftet, dödsboet får stå för beskattningen och arvingarna slipper tänka på att deklarera eventuell kapitalvinst i sina egna deklarationer.

Fråga 2: Kan man "delskifta" ett dödsbo? - Svar: Ja.

Normalt sätt omfattar ett arvsskifte hela kvarlåtenskapen. Men det finns möjlighet att genomföra ett delskifte, eller som det även kallas partiellt skifte beträffande viss egendom. De kan alltså välja att exempelvis skifta kontanter som finns på bankkontot hos den avlidna men välja att behålla annan egendom, såsom en bostadsrätt, oskiftad.

Det finns alltså inga formella hinder för att genomföra ett "delskifte" av dödsboet.

Hoppas att du har fått svar på din fråga men finner du något oklart i mitt svar är du varmt välkommen att kontakta mig på: johan.hakansson@lawline.se

Allt gott och trevlig helg,

Med vänliga hälsningar


Johan Håkansson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (665)
2021-09-22 Arvsrätt mellan bröstarvinge och syskon till arvlåtaren
2021-09-14 Hur skiftas arv av fastighet?
2021-08-31 Arv efter förälders syskon när denne var gift utan barn
2021-08-30 Går det att klandra ett arvskiftet efter fem år?

Alla besvarade frågor (95851)