Skillnaden mellan köp av sexuell tjänst, nakenposering, prostitution, sexuell posering, kontakt med barn i sexuellt syfte, grooming, porr, pornografi, barnpornografi, koppleri och människohandel

Är det förbjuder att köpa sexbilder? Är det förbjudet att köpa sexfilmer? Är det förbjudet att köpa camshow i Skype, som har med sex att göra? Alltså att betalar att få något av detta? Är det tillåtet att driva prostitution? Typ alltså att vara "chef" och sälja andra personers sexuella tjänster för pengar?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Övergripande kring sex och lagstiftning gäller framför allt 6 kap. Brottsbalken (BrB). Observera att delar av denna är uppdaterad mot bakgrund av den nya sexualbrottslagstiftningen som trädde i kraft 1 juli i år (2018).

Just köp regleras i 6 kap. 11§ BrB och avser brottet köp av sexuell tjänst. Det är alltså brottsligt att köpa sex, men inte att sälja (prostitution är inte ett brott enligt svensk rätt; jmf amerikansk rätt). Paragrafen reglerar köp av sexuella tjänster av personer över 18 år. Uttrycket "skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning" anknyter till bestämmelsen om koppleri i 6 kap. 12§ BrB. Begreppet "sexuell förbindelse" tar sikte på främst samlag, men även annat sexuellt umgänge. Här gör alltså lagstiftaren skillnad mellan fysisk kontakt och internet. Eftersom ingen fysisk kontakt sker vid köp av sexbilder över internet, sexfilmer eller camshows borde det per definition vara att betrakta som nakenposering och således ej omfattas (jmf pornografi/porr som ju är helt lagligt). Ingen domstol har dock prövat detta. Ju mer som förflyttas ut på internet kan det komma att prövas i framtiden (jmf med brotten utnyttjande av barn för sexuell posering samt kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte – grooming som ej fanns förut och som inte längre är personen som står och bjuder på godis, utan som finns på nätet).

Barn är särskilt skyddade i lagstiftningen (personer under 18 år som lagtexten ovan anknyter till), varför du som köpare av sexuella tjänster ändå kan ha ett straffrättsligt ansvar (t.ex. i fall om sexuell posering/barnpornografi, köp av sexuell handling av barn). För att exemplifiera så görs en bedömning i situationer om sexuell posering mot bakgrund av om poseringen skadar barnets hälsa eller utveckling – att posering görs mot betalning är ett sådant typfall. Den nya sexualbrottslagstiftningen har också i dessa brott ändrat lagen så att det numera räcker att du varit oaktsam (uppsåt krävs inte längre) – vilket innebär ett skydd för personer under 18 år. Personens ålder som erbjuder denna typ av tjänst är ju väldigt svår att avgöra – det är ju svårt att veta om personen är just över eller under 18 år – vilket är något man kan ha med sig om man hade tänkt köpa sexuella tjänster.

I lagstiftarens mening är det inte olagligt att sälja sex – det som ofta benämns som prostitution. Att på något sätt vara chef över andra i detta hänseende, äga ett företag som tillhandahåller personer som säljer dessa tjänster eller liknande är olagligt och kallas för koppleri enligt lagen (6 kap. 12§ BrB). För att man ska dömas för koppleri krävs att man har främjat eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjar att en person har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning. Det innebär och kan exempelvis ske genom att någon lämnar anvisning på prostituerades adresser eller genom att någon håller en bordell. Även en psykisk påverkan på annan varigenom denne beslutar sig för prostitution kan utgöra ett främjande. Det krävs inte att gärningsmannens åtgärd i det enskilda fallet lett till att annan haft en faktisk prostitutionsförbindelse. Det är tillräckligt att gärningsmannen skapat möjlighet eller underlättat för annan att ha tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning. Grovt koppleri är vad man betraktar som människohandel.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänliga Hälsningar

Evelina KarhuRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Sexualbrott, 6 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo