Skillnaden mellan journalister och privata gällande sekretessbelagd information

FRÅGA
Hej. En journalist fick ut personuppgifter på min vän, när ett HMF-fall gick till åtal. (Allmänt och ej riktat mot person!)Får även privatpersoner ta del av min väns uppgifter ?Eller gäller offentlighetsprincipen olika här beroende på vem som frågar ?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Offentlighetsprincipen gäller för såväl privatpersoner som för journalister. Så rätten att begära ut allmänna handlingar är lika dan för journalister som för privatpersoner. Det framgår inte uttryckligen utan det är enbart för att det finns en möjlighet för vardera medborgare i Sverige att ta del av allmänna handlingar genom 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen (även utlänningar jämställs med medborgare i den rätten genom 14 kap. 5 § tryckfrihetsförordningen.

Journalister har däremot en särställning när det gäller att ta del av information som eventuellt är sekretessbelagd. Denna särställning finns i 1 kap. 1 § 3 stycket tryckfrihetsförordningen. Den bestämmelsen gör det möjligt för anställda inom myndigheter att offentliggöra information genom att muntligt berätta den. Myndigheter får alltså inte lämna ut handlingar som är sekretessbelagda enligt den bestämmelsen, men de får berätta om sekretessbelagda uppgifter till journalister.

Denna meddelarfrihet är däremot frivillig till skillnad mot offentlighetsprincipen som är tvingande. Det betyder att anställda på myndigheter inte måste berätta om allt de får berätta om genom meddelarfriheten.

Jag kan inte säga om journalisten fått information om din vän genom meddelarfriheten eller genom offentlighetsprincipen. Men är det genom meddelarfriheten så har inte vem som helst rätt att ta del av uppgifterna.

Jag hoppas du fått svar på din fråga, har du någon fundering så lämna en kommentar här på hemsidan så svarar jag på den så fort jag kan.

Vänligen,

Emil Danielsson Nykänen
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (359)
2021-07-18 Går det att se strafförelägganden även efter gallringstiden?
2021-07-06 Målsägandens insynsrätt - Vad gäller?
2021-07-02 Är det brottsligt att hänga ut personer i sociala medier?
2021-06-30 Offentlighetsprincipen

Alla besvarade frågor (94351)