FrågaFAMILJERÄTTGod man09/09/2020

Skillnaden mellan god man respektive förvaltare

Min mor är dement och har flyttat till ålderdomshem. I samband med detta så utsågs en god man.

Min mor säger att hon vill nu ge mig en större summa pengar som ett förskott på arvet. Jag är ensam arvinge.

Gode mannen påstår att det inte går för att mor är dement, att jag får vänta tills mor har avlidit.

Dock är inte demensen utredd enligt gängse normer.

Stämmer det? Eller blandar gode mannen ihop sitt uppdrag med en förvaltares uppdrag?

Har jag rätt till de pengar mor vill ge mig?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag redogör till en början för innebörden av god man respektive förvaltare samt hur dessa skiljer sig åt. Därefter försöker jag ge ett svar på hur situationen ser ut i ditt fall.

Godmanskap och förvaltarskap
Som god man respektive förvaltare har man till uppgift att stödja viss persons (huvudmannens) juridiska, ekonomiska och personliga intressen. Huvudmannen får en god man eller förvaltare på grund av sitt hälsotillstånd. Det är således de med med hjälpbehov som det är frågan om (11 kap. 4 § respektive 7 § föräldrabalken).

Det finns emellertid viktiga skillnader mellan dessa två typer av uppdrag.

God man behöver tillåtelse av personen hen företräder vid större beslut
Vid godmanskap innehar huvudmannen alltjämt sin rättshandlingsförmåga, det vill säga det att själv kunna ingå rättshandlingar. Innebörden av detta är att huvudmannen själv, på egen hand, är förmögen att ingå avtal eller andra rättshandlingar med bindande verkan, till exempel som i det här fallet; att förfoga över sin egen förmögenhet i form av förskott på arv.

God man är något en person kan bli tilldelad om det inte är möjligt att hjälpa personen på ett mindre ingripande sätt. Ett mindre ingripande sätt är exempelvis hjälp av anhörig.

Förvaltare behöver inte tillåtelse av personen hen företräder innan beslutsfattning
Den som har en förvaltare, å sin sida, mister sin rättshandlingsförmåga (11 kap. 9 § föräldrabalken). Innebörden av förvaltarskap är således att, till exempel som i det här fallet; man inte skulle kunna förfoga över sin förmögenhet i form av förskott på arv. Förvaltarskap är därmed en mer omfattande ingripande skyddsåtgärd i jämförelse med godmanskap.

Förvaltare är något som en person, på samma sätt som med god man, kan bli tilldelad om det inte är möjligt att få hjälp på ett mindre ingripande sätt. Ett mindre ingripande sätt i förhållande till förvaltarskap är exempelvis godmanskap (11 kap. 7 § sista meningen föräldrabalken).

Den avgörande skillnaden mellan god man respektive förvaltare
Det är viktigt att lägga märke till den avgörande skillnaden mellan dessa två uppdragsformer. En god man fungerar som biträde till huvudmannen. Detta eftersom huvudmannen, som ovan nämnt, behåller sin rättshandlingsförmåga. En förvaltare är ensam behörig att, utan att inhämta samtycke, utföra rättshandlingar för huvudmannens räkning. Detta förstås inom ramen för förvaltarens förordnande.

Din mor har en god man på grund av sin demens
Som jag förstått det har din mor fått god man tilldelad sig på grund av sin demens. För att kunna få en god man krävs nämligen en dokumenterad medicinsk diagnos av något slag, exempelvis demens. Allt tyder således på att demens är din mors dokumenterade medicinska diagnos som därmed givit upphov till godmanskap som ett resultat av hennes hälsotillstånd.

Den gode mannen kan ha blandat ihop sitt uppdrag med förvaltarskap
Det är visserligen möjligt att den gode mannen i det här fallet, som du själv nämner, blandat ihop uppdraget med förvaltarskap. Det kan även vara så att den gode mannen missförstått sitt uppdrag och inte helt och hållet uppfattat omfattningen av uppdraget som god man.

Du har rätt till pengarna din mor vill ge dig
Eftersom det är frågan om godmanskap och inte förvaltarskap har din mor rättshandlingsförmåga. Detta innebär att hon har rätt att förfoga över sin egendom, vilket hon här vill göra i form av förskott på arv. Din mor kan således ge dig pengarna.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Anton BlomqvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och God man? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000