Skillnaden mellan generalfullmakt och framtidsfullmakt

2017-09-18 i Avtal
FRÅGA
Vad är skillnaden i generalfullmakt och framtidsfullmakt?
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Man brukar kalla en generalfullmakt för en obegränsad fullmakt, som ger den som får fullmakten (fullmäktigen) befogenhet att vidta alla åtgärder som den som ställer ut fullmakten (fullmaktsgivaren) själv får göra. Detta är inte riktigt samma sak som en framtidsfullmakt, utan framtidsfullmakten kommer att ha en särställning som inte tidigare gått att uppnå med hjälp av traditionella fullmakter. En utgångspunkt för ”vanliga” fullmakter är att dessa inte kan ge fullmäktigen större behörighet eller rättshandlingsförmåga än fullmaktsgivaren. Detta kan skapa bekymmer om eller när fullmaktsgivaren hamnar i en situation då han/hon själv inte har rättshandlingsförmåga att utföra eller besluta i en aktuell fråga. Med en traditionell fullmakt kan man inte ”läka” en oförmåga att rättshandla; en framtidsfullmakt - om den utformas rätt - är däremot tänkt att kunna användas i vissa sådana, särskilt utpekade, situationer.

Vid ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen tillbaka till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar,

Ni de Keiser
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1519)
2021-08-04 Är det formellt korrekt att upprätta flera exemplar av ett och samma avtal?
2021-07-31 Vad gäller vid muntliga avtal?
2021-07-31 Droppshipping och avtal
2021-07-31 Avtal för inneboende

Alla besvarade frågor (94630)