FrågaAVTALSRÄTTAvtal18/09/2017

Skillnaden mellan generalfullmakt och framtidsfullmakt

Vad är skillnaden i generalfullmakt och framtidsfullmakt?

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Man brukar kalla en generalfullmakt för en obegränsad fullmakt, som ger den som får fullmakten (fullmäktigen) befogenhet att vidta alla åtgärder som den som ställer ut fullmakten (fullmaktsgivaren) själv får göra. Detta är inte riktigt samma sak som en framtidsfullmakt, utan framtidsfullmakten kommer att ha en särställning som inte tidigare gått att uppnå med hjälp av traditionella fullmakter. En utgångspunkt för ”vanliga” fullmakter är att dessa inte kan ge fullmäktigen större behörighet eller rättshandlingsförmåga än fullmaktsgivaren. Detta kan skapa bekymmer om eller när fullmaktsgivaren hamnar i en situation då han/hon själv inte har rättshandlingsförmåga att utföra eller besluta i en aktuell fråga. Med en traditionell fullmakt kan man inte ”läka” en oförmåga att rättshandla; en framtidsfullmakt - om den utformas rätt - är däremot tänkt att kunna användas i vissa sådana, särskilt utpekade, situationer.

Vid ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen tillbaka till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar,

Ni de KeiserRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning