Skillnaden mellan försök och fullbordat brott

FRÅGA
Hej! Om man krossar ett fönster på en bil och tar sig in i bilen och rotar runt i den, utan att ta någonting, vad rubriceras det som då? Är brottet försök till stöld eller stöld?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För att brottet ska kunna rubriceras som stöld krävs att brottet är fullbordat, d.v.s. att man faktiskt olovligen tagit något som tillhör någon annan med syfte att tillägna sig egendomen (8 kap. 1 § BrB). Det scenario som du beskriver utgör försök till stöld om syftet var att tillägna dig någon annans egendom och det endast på grund av tillfälliga omständigheter inte gick att fullborda brottet (23 kap. 1 § BrB). Sådana tillfälliga omständigheter skulle kunna vara att det vanligtvis finns stöldbegärlig egendom i bilen, men att ägaren just den här dagen tagit med sig egendomen från bilen.

Om det aldrig funnits något syfte att stjäla någon egendom utan endast skada bilen rubriceras brottet istället som skadegörelse (12 kap. 1 § BrB).

Hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!

Vänliga hälsningar,

Ida Tylhammar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (694)
2021-04-16 Ringa stöld i stressad situation?
2021-04-05 Påföljden för stöld när man är 15 år och tidigare ostraffad
2021-04-02 Vad krävs för att bli dömd?
2021-03-31 Kan expediten hålla mig kvar i butiken för att hen tror att jag snattat?

Alla besvarade frågor (91307)