Skillnaden mellan brotten stöld och tillgrepp av fortskaffningsmedel

FRÅGA
"bilstöld" är ofta inte stöld i brottsbalkens mening, utan tillgrepp av fortskaffningsmedel. varför bedöms det inte som stöld?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Brottet stöld regleras i 8 kap. 1 § brottsbalken (BrB) och tillgrepp av fortskaffningsmedel regleras i 8 kap. 7 § BrB. Skillnaden mellan brotten är att stöld förutsätter att gärningspersonen har tillägnelseuppsåt medan något sådant inte krävs för tillgrepp av fortskaffningsmedel. Tillägnelseuppsåt innebär att man har som avsikt att göra föremålet till sitt eget. Man ska alltså ha menat att behålla det och förfoga över det som sitt. Avgörande för om en bilstöld räknas som stöld eller tillgrepp av fortskaffningsmedel är alltså vilken avsikt gärningspersonen hade med tillgreppet när denne tog bilen.

Anledningen till varför man införde brottet tillgrepp av fortskaffningsmedel var att de brott där gärningspersonen tar en bil och tillfälligt använder den för att därefter överger den inte kan räknas som stöld. Detta eftersom man då inte har som avsikt att göra bilen till sin utan bara att använda den tillfälligt.

En förutsättning för att man ska kunna döma till tillgrepp av fortskaffningsmedel är enligt 8 kap. 7 § BrB att stöld inte föreligger. Man tittar alltså först på om tillgreppet av en bil kan räknas som stöld, och om det inte kan det går man vidare till tillgrepp av fortskaffningsmedel.

Jag hoppas att jag kunde besvara din fråga.

Vänligen,

Nora Tengnér
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (617)
2020-07-30 Hur mycket kan man få i böter för ringa stöld?
2020-07-30 Kan man fällas för ringa stöld trots nekande och brist på bevis?
2020-07-28 Utlöser byte av lås något straffansvar?
2020-07-28 Förbjudet att låsa ute sammanboende?

Alla besvarade frågor (82592)