Skillnaden mellan brotten stöld och tillgrepp av fortskaffningsmedel

FRÅGA
"bilstöld" är ofta inte stöld i brottsbalkens mening, utan tillgrepp av fortskaffningsmedel. varför bedöms det inte som stöld?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Brottet stöld regleras i 8 kap. 1 § brottsbalken (BrB) och tillgrepp av fortskaffningsmedel regleras i 8 kap. 7 § BrB. Skillnaden mellan brotten är att stöld förutsätter att gärningspersonen har tillägnelseuppsåt medan något sådant inte krävs för tillgrepp av fortskaffningsmedel. Tillägnelseuppsåt innebär att man har som avsikt att göra föremålet till sitt eget. Man ska alltså ha menat att behålla det och förfoga över det som sitt. Avgörande för om en bilstöld räknas som stöld eller tillgrepp av fortskaffningsmedel är alltså vilken avsikt gärningspersonen hade med tillgreppet när denne tog bilen.

Anledningen till varför man införde brottet tillgrepp av fortskaffningsmedel var att de brott där gärningspersonen tar en bil och tillfälligt använder den för att därefter överger den inte kan räknas som stöld. Detta eftersom man då inte har som avsikt att göra bilen till sin utan bara att använda den tillfälligt.

En förutsättning för att man ska kunna döma till tillgrepp av fortskaffningsmedel är enligt 8 kap. 7 § BrB att stöld inte föreligger. Man tittar alltså först på om tillgreppet av en bil kan räknas som stöld, och om det inte kan det går man vidare till tillgrepp av fortskaffningsmedel.

Jag hoppas att jag kunde besvara din fråga.

Vänligen,

Nora Tengnér
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (703)
2021-05-12 Stöld om jag passerat larmet i butiken utan att betala?
2021-05-10 Stöld eller ringa stöld? Användning av hjälpmedel vid stöld i butik
2021-05-09 Ringa stöld när jag glömde varan i min ficka?
2021-05-04 Hur mycket skulle dagsböter för ringa stöld hamna på?

Alla besvarade frågor (92281)