Skillnaden mellan bohag och lösöre vid dödsbo

FRÅGA
Finns det någon skillnad på vad som är "bohag" och "lösöre" vid ett dödsbo och dess uppdelning ?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

En definition av begreppen bohag och lösöre återfinns inte i ärvdabalken, som reglerar arvsrätten, dödsbon etc.

Bohag
Begreppet bohag är hyfsat snävt och omfattar möbler, hushållsmaskiner och dylikt i ett hem.

Lösöre
Begreppet lösöre är vidare än begreppet bohag och innefattar därmed även saker som utgör bohag. Med lösöre menas vanliga lösa saker. Begreppet omfattar ordinära bruksföremål i den avlidens bostad som exempelvis mattor, husgeråd, möbler. Även kapitalvaror är att anse som lösöre, exempel på detta är elektronik. Andra exempel på lösören är kläder, värdepapper, böcker etc.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Vänligen,

Azra Huzejrovic
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (874)
2020-11-24 Ärver man skulder?
2020-11-20 Internationellt arv
2020-11-19 Vem tar hand om omyndiga barns arv?
2020-11-17 Arv och testamentsrätt

Alla besvarade frågor (86487)