Skillnaden mellan bohag och lösöre

FRÅGA
Våra föräldrar har gått bort och min syster har sagt att hon inte vill ha något lösöre, men ta del av pengarna från bohaget som jag säljer. Vad är skillnaden mellan bohag och lösöre?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!

1. Lösöre
Lösöre är föremål som utgör en kategori inom lös egendom. Det är därmed viktigt att reda ut innebörden av lös egendom.

1.2 Vad som utgör lös egendom
I lagtexten går det inte att direkt utläsa vad som utgör lös egendom. Ser man emellertid till vad som utgör fast egendom i 1 kap. 1 § och 2 kap. jordabalken (JB) kan man motsatsvis förstå vad som är lös egendom.
Fast egendom är jord vilken indelas i fastigheter enligt 1 kap. 2 JB. Till fastigheten hör fastighetstillbehör samt byggnadstillbehör, 2 kap. 1 och 2 §§ JB. Allt som inte är fast egendom är lös egendom. För att förstå begreppet lös egendom utgår man sålunda från begreppet fast egendom.

1.3. Lös egendom och lösöre
Begreppet lös egendom har som vi kan se en vid definition. Inom begreppet inryms lösöre som är detsamma som lös sak. Exempel på lösören är kläder, möbler, bilar, böcker osv. Allt som utgör lösöre är lös egendom men däremot är inte all lös egendom lösöre. Begreppet lösöre är sålunda snävare än lös egendom.
Saker som utgör lös egendom men inte lösöre är bland annat begränsade rättigheter som tillhör fast egendom som hyres- eller panträtt, värdepapper samt immaterialrättigheter.

2. Bohag
Begreppet lösöre är snävare än lösöre/ lösa saker och omfattar möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre i ett hem. Saker som utgör bohag utgör samtidigt lösöre men allt lösöre kan inte sägas vara bohag. Till exempel så omfattas inte bilar i bohag.

Hör gärna av dig om du har fler frågor!
Med vänliga hälsningar

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (993)
2022-01-13 Ärver mitt biologiska barn mig fastän en annan man godkänt faderskapet?
2022-01-12 Kan man fritt disponera över sin dödes makes egendom? (fri förfoganderätt)
2022-01-12 Arv om jag inte bekräftat faderskapet fastän jag är biologisk far?
2021-12-30 Överlåtelse av bostadsrätt

Alla besvarade frågor (98465)