Skillnaden mellan att vara gift och sambo- sambor ärver inte varandra och delar inte på lika mycket vid en bodelning

2016-06-09 i Sambo
FRÅGA
Jag och min sambo bygger hus. Vi har båda särkullsbarn, inga gemensamma. 3 resp 2 stycken. 1. Vid den enes dödsfall, vad händer med tomt och det hus som håller på att byggas?2. Vid separation, vad händer då?Vi vill båda att den andra ska ha huset vid ev dödsfall, hur ordnas det? Livförsäkring?Är det nån fördel att vara gift i juridisk mening?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först ska jag besvara din sista fråga, dvs om det har några fördelar att vara gift jämfört med att bo som sambor. Skillnaden mellan att vara gift och sambo är för det första att det endast är äkta makar (gifta) som ärver varandra. Sambor ärver inte varandra. Istället är det den avlidna sambons barn som ärver den avlidna, även om barnen är gemensamma. När ett barn ärver egendom utses en god man att förvalta egendomen. Den gode mannen har till uppgift att tillvarata barnets intresse på bästa sätt, vilket i de flesta fall innebär att kräva ut arvet på en gång. Det kan innebära att efterlevande sambo (föräldern) tvingas flytta för att kunna lösa ut sitt barn.
Sambor kan dock förordna om sin kvarlåtenskap till förmån för den andra sambon genom testamente. Testamentet är dock ogiltigt i den del det skulle inskränka på barnens rätt till laglott, vilket är halva dess arvslott. Även ett så kallat inbördes testamente kan skrivas, det innebär att den av samborna som överlever den andra har rätt att ta över allt som inte utgör barnens laglott.
Den andra stora skillnaden mellan att vara gift och att vara sambo är vilken egendom som ska delas lika vid en separation eller ett dödsfall. Sambor delar endast på bostad och bohag som har inskaffats för gemensamt bruk. Makar delar däremot som huvudregel på all egendom (med undantag för direkt personlig egendom såsom kläder och smink etc). Undantag kan även göras genom äktenskapsförord.

Nu till frågan om huset, (eller snarare fastigheten eftersom jag utgår från att ni äger även tomten huset ska stå på) (frågorna 1 och 2): Eftersom ni bygger det tillsammans får ni samäganderätt till huset. Huvudregeln är att två samägare, framförallt om de är makar eller sambor, blir ägare till 50% var av den samägda egendomen, i princip oavsett hur mycket de betalat var i insats. Ett undantag gjordes dock i NJA 2012 s 377 https://lagen.nu/dom/nja/2012s377 vilket gällde sambor, där Högsta domstolen ansåg att ägarandelarna var olika pga att olika stor insats hade gjorts. Oavsett hur stora andelarna är blir samäganderättslagen här tillämplig på fastigheten. När en av er avlider är det dennes andel i huset som ärvs av dennes barn. Barnen träder då in i samäganderättsförhållandet och måste följa reglerna i samäganderättslagen. Om ni separerar fortsätter ni däremot att vara samägare och kan endast sälja fastigheten och ta ut era andelar om båda är med på en försäljning, allt enligt reglerna i samäganderättslagen.

Sammanfattning och rekommendation: Ni två är alltså samägare till fastigheten/huset och den ena ärver inte den andre pga att ni inte är gifta. Om ni inte vill att ena sambons del ska gå till dess barn vid ev dödsfall, rekommenderar jag att ni skriver ett inbördes testamente. Om du tecknar en livförsäkring med förmånstagarförordnande kommer efterlevande sambo erhålla försäkringsersättning, dvs pengar. Vill ni ha kvar huset är det testamentesförordnande (i form av legat) som gäller. För mer information samt hjälp med att upprätta ett sådant testamente rekommenderar jag er att kontakta Familjens jurist. Du kan boka tid direkt via denna länk: http://lawline.se/boka#sthash.XMKNN4e6.dpuf

Med vänlig hälsning,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (473)
2021-02-28 Ärver sambor varandra?
2021-02-28 Sambos och makars arvsrätt
2021-02-20 Har en sambo rätt att bo kvar i en fastighet som tillfallit bröstarvinge?
2021-02-20 Vad händer med gemensam bostad vid den ena partens bortgång i samboförhållande

Alla besvarade frågor (89822)