Skillnaden mellan att en myndighet avslår och avvisar en ansökan

2021-03-12 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej, jag undrar vad som är skillnaden mellan att en myndighet avslår och avvisar en ansökan från en enskild person?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Myndigheten avslår ansökan

När en myndighet avslår ett beslut så handlar det om att myndigheten har utrett förutsättningarna i den aktuella ansökan och kommit fram till att ansökan inte ska bifallas. Det handlar alltså om att myndigheten har gjort en prövning och beslutat att inte bevilja det som den aktuella personen har ansökt om.

Vid ett avslag får personen alltså ett nej på sin ansökan.

Myndigheten avvisar ansökan

När en myndighet avvisar en ansökan så handlar det istället om att de formella förutsättningarna för att ta upp ärendet till prövning inte är uppfyllda. Myndigheten kan alltså inte ens pröva förutsättningarna för att bevilja ansökan.

Det kan exempelvis handla om att ansökan skickades in för sent, att man ansöker om något som inte ens finns, att den som gjort ansökan saknar rättslig handlingsförmåga och t.ex. är omyndig. Det kan även handla om att personen saknar partsbehörighet som kan vara fallet om en person ansöker om pension fast än den inte är pensionär. Därutöver kan det handla om att myndigheten inte vet från vem ansökningen kom ifrån.

Sammanfattningsvis, ett avslag från myndigheten innebär att du får ett nej på din ansökan. En avvisning innebär att det inte finns formella förutsättningar för att pröva ansökan.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Erika Björnfors
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (685)
2021-10-15 Utgör min alzheimer tillräckliga skäl för en körkortsåterkallelse?
2021-10-10 Vart ska avvikande meningar enligt 30 § andra stycket förvaltningslagen antecknas?
2021-10-03 När börjar ett kommunalt beslut gälla/verkställas?
2021-09-29 Fråga om orosanmälan vid dopingbrott

Alla besvarade frågor (96436)