Skillnad på straff beroende på narkotika

Är det någon skillnad straffrättsmässigt om man visar positivt för cannabis jämfört med amfetamin och cannabis?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I bedömningen av straff för ett narkotikabrott tar domstolar bland annat hänsyn till vilken sorts narkotika som brottet avser. Amfetamin anses i regel vara en värre sort narkotika än cannabis och den som innehar en viss mängd amfetamin ska därför som utgångspunkt få ett hårdare straff än den som innehar samma mängd cannabis.

När det dock gäller att testas positivt för narkotika i blodet, och alltså inte innehav, kan jag inte se att domstolar dömer positiva resultat för amfetamin och cannabis hårdare än positiva resultat för cannabis. Ett positivt resultat bevisar enbart att en person brukat narkotika en gång och brukar därför ge lagens mildaste bötesstraff, 30 dagsböter, oavsett om narkotikan är cannabis eller cannabis och amfetamin.

Det bör därför inte bli någon skillnad straffmässigt om man visar positivt för cannabis jämfört med amfetamin och cannabis. Avslutningsvis vill jag poängtera att min bedömning bygger på hur domstolen bedömt i tidigare fall. Hur en domstol faktiskt skulle döma i ett konkret fall går aldrig att säga med säkerhet på förhand.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Narkotikabrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo