Skillnad på avslag och avvisning

2021-03-14 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej, vad är skillnaden mellan att en myndighet avslår en begäran och att myndigheten avvisar en begäran?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att en myndighet avslår ett ärende innebär att myndigheten avgör ärendet i sak, genom att säga nej till det som begärs. Ett exempel är att Försäkringskassan avslår en ansökan om bostadsbidrag eftersom sökanden inte uppfyller de krav som ställs för att ha rätt till bidraget.

Att en myndighet avvisar ett ärende innebär att ärendet inte ens prövas i sak. Anledningen kan till exempel vara att ett överklagande kommit in efter att tiden för överklagande gått ut eller att en ansökan kommit in till fel myndighet (se till exempel 45 § förvaltningslagen). Här handlar det alltså om att det finns ett hinder för att pröva saken.

Hoppas du är nöjd med ditt svar! Har du följdfrågor är du välkommen att skicka in en ny fråga.

Vänliga hälsningar

Lovisa Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (631)
2021-04-17 När och varför behöver man söka om bygglov?
2021-04-16 När och varför behöver fastighetsägaren söka om bygglov?
2021-04-13 Överklagande enligt förvaltningslagen eller kommunallagen?
2021-04-11 Vad ska inkluderas vid överklagan av bygglov?

Alla besvarade frågor (91350)