FrågaSTRAFFRÄTTStöld och rån m.m., 8 kap BrB30/04/2016

Skillnad mellan stöld och snatteri

Vad är skillnaden mellan stöld och snatteri? Är det kanske samma sak?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Den som olovligen tar vad annan tillhör i uppsåt att tillägna sig det kan antingen dömas till stöld eller snatteri. Det som skiljer gärningarna åt är stöldgodsets värde och omständigheter i övrigt. Om brottet är ringa mot bakgrund av förevarande förutsättningar har den enskilde gjort sig skyldig till snatteri och i annat fall stöld. Det innebär närmare bestämt att om stöldgodsets värde understiger 1000 kr och om det inte finns försvårade omständigheter ska brottet bedömas som snatteri. Med försvårande omständigheter avses exempelvis väskstölder, tillgrepp av cykel etc.

Vänligen,

Homan GeramiRådgivare