Skillnad mellan SoU och proposition

FRÅGA
Hej jag undrar hur man ska skriva ut lagändring i en uppsatts..sedan undrar jag var det är för skillnad på att skriva proposition 2014/15:127 och SoU 2015/16:3hänvisar inte dessa till samma sak?SoU 2014:29 och proposition 2014/15:127 vad är vad? innebär detta att År 2014 var det i turordning 29 och År 2015 var ärendet i nr ordning 127?vad betyder siffrorna.. kan man skriva SoU3 utan kolon?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är svårt att ge ett exakt svar på dina frågor, då det kan vara individuellt från lärosäte till lärosäte, skola till skola, vilket referenssystem man vill använda. Men jag ska försöka svara generellt på dina frågor nedan.

Hur man skriver ut lagändringar i en uppsatts

När en lag ändras skapas på så sätt en ny "lag" som heter exempelvis "lag (2018:1279) om ändring i föräldrabalken". Vill man då hänvisa till själva ändringen i sig, kan man hänvisa till detta SFS nummer som lagändringen får. Om lagändringen fortfarande är gällande rätt, kan man också i vissa fall hänvisa till den aktuella lagen som den ser ut.

Vad är skillnaden mellan proposition och SoU?

Propositionen innehåller regeringens förslag och bakgrund till lagändringen. En SoU (statens offentliga utredningar) är den utredningen som förslaget vilar på och som regeringen via sina olika departement har tagit fram. Den kan innehålla fakta, expertutlåtande, tidigare lagstiftning på området och liknande. Propositionen är alltså ett konkretiserande och sammanfattande av vad utredningen bakom lagförslaget har kommit fram till. Propositionen hänvisar oftast till en SoU oftast. SoUn är alltså inte samma sak som propositionen. Man kan säga att siffran som står efter kolonet är ett turordningsnummet, för vilken ordning det året den utredningen eller propositionen utkom. Man behöver alltså skriva ut hela SoU numret, alla siffror före och efter kolonet, för att man ska kunna veta vilken SoU man talar om. Man bör alltså skriva så som du gjort i din fråga: SoU 2014:29 och proposition 2014/15:127.

Vidare råd

Jag kan rekommendera dig att om du vill följa ett ärendes gång från regeringens utredning till lagförslag och lagändring i riksdagen, kan du söka på exempelvis din SoU på regeringens hemsida, och där hitta i högerspalten hela ärendets gång och vad det lett till. Se exempel här. Du kan även läsa om lagstiftningsprocessen på regeringens hemsida. Återigen kan referenssystemet bero på skola och vad just det lärosätet föredrar.

Hoppas du har fått någorlunda vägledning i dina frågor!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (852)
2021-04-16 Är det lagligt att hindra människor från att lämna en plats?
2021-04-16 Vilken lag har ersatt lag (1987:667) om ekonomiska föreningar?
2021-04-15 Är det tillåtet enligt pandemilagen att ha fest i hyrd stuga?
2021-04-12 Gäller socialförsäkringsbalken eller handläggarens bedömning?

Alla besvarade frågor (91439)