Skillnad mellan sambo och make vid arv

2016-06-27 i Sambo
FRÅGA
Vad måste jag och min sambo göra för att trygga upp oss vid dödsfall.Min sambo har ett barn sen tidigare och vi har två gemensamma.Vad händer om min sambo går bort ? Vad skulle skilja från att vara gifta?Måste vi skriva testamente eller liknande för att få invänta med arv tills båda gått bort? Skiljer det från sambo och att vara gift?Vad kostar det att göra testamente?Kan man i någon kombination vara trygg i att inget barn tar ut sin arvslott tills vi båda gått bort?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om arvsrätt skiljer sig mellan sambos och makar. Regler om arv finns i Ärvdabalken och visa regler kan även återfinnas i Sambolagen respektive Äktenskapsbalken.

Sambos

Som sambos har man inte arvsrätt efter varandra. Detta innebär att om du går bort så kommer endast dina egna barn (sk. bröstarvingar) att ärva dig enl. ÄB 2:1. Om det istället är din sambo som går bort först så kommer hennes bröstarvingar att ärva all hennes kvarlåtenskap, alltså kommer fördelning ske mellan era två gemensamma barn samt hennes barn sedan tidigare (sk. särkullbarn) enl. ÄB 2:1.

Om en av er går bort i ert samboförhållande skall den egendom ni skaffat för gemensamt bruk under ert förhållande (sk. samboegendom) ingå i en bodelning, se SamboL 8 § st. 1. Samboegendom innefattar både bostad och bohag, med kravet att det förvärvats för gemensamt och permanent bruk, se SamboL 3 § och 7 §. Vid dödsfall krävs att den andre sambon begär bodelning senast vid bouppteckningen enl. SamboL 8 § st. 2. När fördelning av samboegendom sker efter dödsfall har efterlevande sambo rätt att få ut två x prisbasbeloppet (2 x 44 300) efter att skulder räknats av och i den mån egendomen räcker, se SamboL 18 § st. 2.

Eftersom sambos inte ärver varandra, inte är underhållsskyldiga mot varandra och inte har absolut rätt till varandras livförsäkringar så kan det vara bra att gemensamt avtala om vad som ska gälla mellan er. Det finns möjlighet att reglera detta genom samboavtal. Andra avtal ni som sambos kan upprätta är skuldebrev om ni betalat olika för ex. er bostad. Det kan också vara bra att upprätta ett inbördes testamente och se över villkoren för era försäkringar. Lawline erbjuder hjälp med att upprätta dessa typer av privatavtal här, där kan ni även läsa mer om vad som gäller under respektive avtal.

Makar

Om ni istället skulle vara gifta då en av er går bort så finns det betydligt mer skyddande regler.

Om det är du som går bort först så kommer din kvarlåtenskap att tillfalla din efterlevande make enl. ÄB 3:1 st. 1 och era två gemensamma barn, dina bröstarvingar, kommer få ta del av sitt arv från dig när sedan efterlevande make går bort. När efterlevande make går bort kommer hennes kvarlåtenskap först att fördelas lika mellan era gemensamma barn i den mängd som utgör arvet från dig, se ÄB 3:2. Resterande kvarlåtenskap utgör arvet efter henne och kommer därför delas lika mellan hennes tre bröstarvingar, alltså även särkullbarnet enl. ÄB 2:1.

Om det istället är hon som går bort först så kommer kvarlåtenskapen att tillfalla dig som efterlevande make på samma sätt som ovan enl. ÄB 3:1 st. 1. Däremot har hennes särkullbarn rätt att få ut sin arvslott direkt. Denna rätt kan särkullbarnet dock avstå till förmån för dig enl. ÄB 3:1 st. 1 samt ÄB 3:9. Efterlevande make har dock rätt att få fyra x prisbasbeloppet (4 x 44 300) så långt kvarlåtenskapen räcker, se ÄB 3:1 st. 2.

Reglerna om bodelning mellan makar ser annorlunda ut och omfattar endast makarnas giftorättsgods och regleras i ÄktB 9 kap.

Sammanfattningsvis finns det alltså mer säkert reglerat vad som gäller vid en makes bortgång rörande bodelning, arvsrätt och särkullbarn. Det är därför, rättsligt sett, mer fördelaktigt för er att gifta er. Ni kan också ingå olika avtal inom ert samboförhållande som jag angivit ovan.

Om du har fler frågor är du välkommen att vända dig till oss här på Lawline igen.

Hoppas att mitt svar var till din hjälp.

Vänliga hälsningar

Josefine Rembsgård
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (463)
2020-12-05 Behöver sambor skriva både ett testamente och ett samboavtal för att ärva varandra?
2020-11-28 Hur påverkar samboförhållandets upphörande ett inbördes testamente?
2020-11-21 Kan en sambo ärva en bostad?
2020-11-09 Vem kan påkalla bodelning när ett samboförhållande upphör?

Alla besvarade frågor (86940)