Skillnad mellan sambo och giftemål gällande arv

FRÅGA
hej jag har en fråga, har varit sambo med en kvinna i 7 år ,hon har ett vuxet barn och jag två vuxna.Är det någon fördel för oss om vi gifter oss.hälsningar Hans Höglin
SVAR

Särkullbarn ärver alltid efter sin förälder enligt Ärvdabalken, och därmed spelar det ingen roll om föräldern är gift, sambo eller ensamstående, se här.. Alla särkullsbarn har rätt till sin arvslott även om ni gifter er.

Vid giftemål blir förändringen endast hur stort arv som särkullbarnen har rätt till. Som sambor krävs för det första ingen bodelning när samboförhållandet upphör, detta sker bara på begäran av någon av parterna (se här). I ett samboförhållande där ingen bodelning sker tillfaller all egendom den part som äger den. I detta fall skulle särkullbarnen ärva allt som dennes förälder äger.

Skulle en bodelning ske delas det därmed lika på egendomen och då ärver särkullbarnen bara av den del, den kvarlåtenskap, som föräldern har rätt till efter bodelningen. Detta blir även fallet om ni är gifta men då ska en bodelning ske och ingen begäran krävs.

Ytterligare en skillnad på om ni gifter er eller inte är vad som kommer att ingå i en eventuell bodelning vilket sedan påverkar storleken på arvet för särkullbarnen då de ärver det föräldern får ut i bodelningen.

I samboförhållanden delar man på gemensam bostad och gemensamt bohag, se sambolagen här. Det kan vara bra att skriva ett testamente om specifika föremål eller det som den ena partnern äger om ni inte gifter er om äganderätten bara står på ena parten men ni vill dela på det specifika föremålet.

Sammanfattningsvis så kommer alltså särkullbarnen att ärva, den stora skillnanden om ni gifter er är att de troligtvis kommer att ärva en mindre del då de bara ärver det som tillfaller sin förälder efter en bodelning och i ett äktenskap ingår mer egendom i en bodelning än i en eventuell bodelning i ett samboförhållande.

Andrea Vrcic
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2756)
2020-10-22 Bodelning mellan sambor - vad ska ingå?
2020-10-21 Vilken egendom utgörs av sambors gemensamma bohag?
2020-10-20 Ingår en bostad som har förvärvats innan samboförhållandet i bodelningen?
2020-10-19 Om sambos separerar och bara ena sambon står på lagfarten?

Alla besvarade frågor (85250)