Skillnad mellan prejudikat och praxis?

FRÅGA
Vad är skillnaden mellan prejudikat och praxis?
SVAR

Hej, och tack för din fråga.

Prejudikat är vägledande domar från högsta instanser inom respektive gren i rättsväsendet, såsom Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen och Migrationsöverdomstolen. Dessa domstolar har gemensamt att deras domar inte kan överklagas och avgörandena är alltså alltid slutliga (till skillnad från en dom från exempelvis tingsrätten). Dessa domstolar har inte bara till uppgift att avgöra mål, utan också att vägleda andra domstolar i liknande fall. En dom från Högsta domstolen sägs vara prejudicerande i den meningen att andra allmänna domstolar ska beakta den och ta hänsyn till vad som sägs där, även om det är saker som inte framgår av lagtexten.

Praxis är ett mera vitt begrepp för domstolars avgöranden. Även avgöranden i tingsrätten utgör praxis, men har väldigt sällan status som vägledande för andra domstolar. Snarare brukar man prata om att någonting förekommer "i rättspraxis" då det är vanligt förekommande även bland underrätternas avgöranden. Dessa är dock inte vägledande för andra domstolar på samma sätt som prejudikat är.

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (972)
2022-01-17 Hur långt får man simma i en vanlig sjö?
2022-01-17 Juridiska tolkningsprinciper
2022-01-12 Hur hög får ljudnivån i ett klassrum vara?
2022-01-12 Jag blev bestulen på min mobiltelefon för 10 år sedan som såldes vidare. Kan jag kräva tillbaka den från nuvarande ägare?

Alla besvarade frågor (98477)