Skillnad mellan olovligt förfogande och olovligt brukande

FRÅGA
Hej!Vad är det för skillnad mellan brotten olovligt förfogande och olovligt brukande.Mvh
SVAR

Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Brotten olovligt förfogande och olovligt brukande regleras i 10 kap Brottsbalken (BrB).

Olovligt förfogande innebär att man har viss egendom, vilken tillhör någon annan, i sin besittning och vidtar åtgärd med denna så att den andre berövas sin rätt till egendomen, 10 kap 4 § BrB. För detta brott krävs inte skada eller vinning. Exempel på förfaranden som kan utgöra olovligt förfogande är om man har köpt något på avbetalning, som man ännu inte betalat färdigt, men ändå säljer det vidare eller på något annat sätt disponerar över egendomen så att den andre berövas sin rätt till egendomen. Att förstöra, kasta eller vägra lämna ifrån sig egendomen, exempelvis, är att disponera över egendomen så att den rättmätige ägaren berövas sin rätt till den.

Olovligt brukande innebär att man olovligen brukar någon annans sak och därigenom vållar skada eller olägenhet för den personen, 10 kap 7 § BrB. För att straffbarhet ska kunna aktualiseras krävs det dels att man uppsåtligen brukar saken och dels att man därigenom uppsåtligen eller av oaktsamhet vållar skada eller olägenhet. Med "skada" avses ekonomisk skada medan "olägenhet" kan föreligga även om brukandet inte lett till någon ekonomisk skada. Att låna någons fordon och inte lämna tillbaka det på utlovad tid utan istället använda det i ytterligare en vecka, till exempel, kan utgöra olovligt brukande.

Hoppas att du fått svar på din fråga och hör gärna av dig igen om du har fler funderingar eller om svaret var otydligt på något sätt.

Med vänlig hälsning,

Amanda Keith
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB (184)
2020-09-15 Vad är mutbrott?
2020-08-25 Är det tillåtet att slänga annans egendom?
2020-08-25 Vad händer om någon gjort sig skyldig till förskingring?
2020-08-23 En person har vägrat lämna tillbaka mina pengar till mig, vilket brott är jag utsatt för?

Alla besvarade frågor (84391)