Skillnad mellan konsensual- formal- och realavtal samt avsiktsförklaring

2016-09-10 i Avtal
FRÅGA
Hej,Kan ni i någorlunda enkla ordalag beskriva de olika avtalsformerna för mig? Gärna med exempel. Konsensual-, Real-, Formalavtal samt avsiktsförklaring undrar jag över.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Ett konsensualavtal är ett avtal som är giltigt oavsett hur det ingåtts. Ett sådant avtal är alltså gällande även om det ingås muntligen. Huvudprincipen i svensk rätt är att även muntliga avtal är giltiga, d.v.s. de allra flesta avtal är konsensualavtal. Givetvis är det ändå ur bevishänseende ofta bättre att upprätta ett skriftligt avtal. Ett exempel på ett muntligt avtal är när du handlar mat på Ica.

Däremot finns det vissa sorters avtal vilka innehåller ett s.k. formkrav. Detta innebär att avtalet måste ingås på ett särskilt sett, t.ex. skriftligen, för att det ska vara giltigt. De avtalstyper som har ett formkrav kan delas upp i formal- respektive realavtal.

Ett formalavtal måste alltid ingås skriftligen för att vara gällande; en muntlig överenskommelse är alltså inte tillräckligt. Avtal om fastighetsöverlåtelse är ett exempel på ett avtal som måste ingås skriftligen.

Ett realavtal innebär att avtalet blir bindande när den ena parten fullgör sin del av avtalet. Ett exempel på detta är bilparkering – skyldigheten att betala parkeringsavgift uppkommer genom att du parkerar på parkeringen.

En avsiktsförklaring (Letter of Intent på engelska) är ett dokument där de framtida avtalsparterna kommer överens om grunddragen i det slutgiltiga avtal som ska förhandlas fram.

En avsiktsförklaring är inte ett avtal i sig, men kan ibland bli bindande. Om en avsiktsförklaring medför bundenhet kan inte sägas på förhand, en bedömning måste göras i det enskilda fallet utifrån parternas beteende under avtalsförhandlingarna och avsiktsförklaringens innehåll. Att upprätta en avsiktsförklaring är vanligt vid företagsförvärv.

Amanda Dyberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll