Skillnad mellan godkänna testamente och ta del av testamente?

Min man är särkullbarn och hans far har avlidit. Advokatfirman som förrättar bouppteckningen har skickat en kopia på testamentet och ber om hans underskrift. Vad är skillnaden mellan att godkänna testamentet och att ha tagit del av testamentet rent juridiskt? Min man har inte haft någon kontakt med sin far på många år, men har väl ändå rätt till sin laglott?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Testamente ska enligt 14 kap. 4 § Ärvdabalken (ÄB) (se https://lagen.nu/1958:637#K14P4S1) delges arvinge. Detta görs genom att testamenteshandlingen överlämnas till arvingen i bestyrkt kopia. Om en arvinge vill göra gällande att testamentet är ogiltigt enligt 13 kap. ÄB, skall han väcka talan om det senast sex månader efter det han tog del av testamentet enligt 14 kap. 4 § ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K14P4S1).

Arvsrätten på grund av ett testamente blir inte definitiv redan i och med ett dödsfall, utan det krävs att arvingarna godkänner testamentet och/eller att testamentstagaren delges testamentet, enligt 14 kap. 4 § ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K14P4S1) och att arvingarna sedan inte klandrar testamentet inom sex månader. Som jag förstår det så innebär således att godkänna testamentet att den arvsordning som anges i testamentet godkänns och arvingen inte kan klandra testamentet sedan. Att ta del av testamentet borde då innebära att arvingen endast medger att hen har blivit delgiven testamentet, men att hen fortfarande kan klandra testamentet eller jämka det enligt 7 kap. 3 § ÄB (Se https://lagen.nu/1958:637#K7P3S1).

Bröstarvingar (arvlåtarens barn, och om barnen är avlidna barnbarn och så vidare) har enligt 7 kap. 1 § ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K7P1S1 ) rätt till laglott, vilket är halva dennes arvslott. Arvsrätten är inte beroende av om arvlåtaren och bröstarvingen har haft någon kontakt eller inte, däremot kan ju arvlåtaren ha skrivit testamente där bröstarvingen utesluts från rätten till arv. Bröstarvingen kan då välja att jämka testamentet eftersom detta kränker dennes laglott. Detta anges i 7 kap. 3 § ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K7P3S1). Enligt 7 kap. 3 § 3 st. ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K7P3S3) förfaller rätten att jämka testamente om bröstarvingen ej jämkar inom sex månader efter det att han tog del av testamentet på så sätt som anges i 14 kap. ÄB (se ovan). Om bröstarvingen väljer att inte jämka utgår arvet i enlighet med testamentet, väljer hen däremot att jämka testamentet erhåller bröstarvingen sin laglott och resten av arvet utgår såsom är förordnat i testamentet. Jämkningen görs vanligen genom att bröstarvingen ger sitt laglottsanspråk till känna för testamentstagaren.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Carolina BrännmarkRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”