Skillnad mellan allmän & förvaltningsdomstol

2019-11-30 i Domstol
FRÅGA
Hej.Jag undrar hur man kan veta att ett mål kommer tas upp i allmän eller förvaltningsdomstol?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Mål som tas upp i förvaltningsdomstolar är tvister mellan privatpersoner och myndigheter eller företag och myndigheter. Exempel är då en privatperson överklagar ett myndighetsbeslut av skatteverket eller socialtjänsten.

Mål som tas upp i allmänna domstolar är då parterna är privatpersoner eller företag, alltså då statliga myndigheter inte är någon av parterna. Det kan vara tvistemål, brottmål eller beslut i olika ärenden ( ex. bodelning och adoption).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Hellin Gültekin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (383)
2020-01-17 Vem prövar frågan om resning av beslut från mark- och miljööverdomstolen?
2020-01-05 Processföring i domstol och brott mot tystnadsplikt
2019-12-31 En eller två rättegångar?
2019-12-17 Vilken dom är det som kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen?

Alla besvarade frågor (76383)