Äktenskapets/Samboendets betydelse för prövning av familjeanknytning

2016-08-31 i Migrationsrätt
FRÅGA
Min pojkvän kom till Sverige i oktober och har fortfarande inte påbörjat sin asylutredning. Jag undrar om han när den börjar även kan lägga till att han borde få uppehållstillstånd på anknytning till mig? Eller är detta något som först bör göras vid ett eventuellt avslag i samband med överklagan då hand asylskäl bör vara det centrala i utredningen? Vi planerar att flytta ihop snart, skulle det göra någon skillnad om vi gifte oss eller bara är sambos?Tack på förhand!
SVAR

Hej, tack för din fråga!

Din pojkvän har inget att förlora på att direkt i anslutning till asylprövningen göra en ansökan om uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning till dig, att dröja med sådan information medför enbart extra arbete och mer tidsåtgång. Migrationsverket har att utreda alla skäl din pojkvän anger för att få stanna i Sverige och det gör ingen skillnad att du åberopar många olika grunder i samma ansökan som kan tänkas vara relevanta för din pojkväns tillstånd.

Det är din pojkvän som sökande som har att bevisa att sina grunder för att bevilja uppehållstillstånd föreligger. Förutsättningarna för familjeanknytning såsom grund för uppehållstillstånd regleras i 5 kap Utlänningslagen. Enligt 5 kap 3§ råden en presumtion för att bevilja uppehållstillstånd om anknytningspersonen (du) är någon den sökande är gift eller sambo med. Skäl mot att bevilja uppehållstillstånd trots detta föreligger då äktenskapet/samboförhållandet inletts enbart för att ge rätt till uppehållstillstånd. En annan grund för avslag vid äktenskap är om ni inte lever tillsammans eller avser att leva tillsammans. Om du och din pojkvän har ingått ett civilrättsligt giltigt äktenskap råder en presumtion om att han ska få uppehållstillstånd i Sverige och det är då upp till Migrationsverket att göra sannolikt att någon av avslagsgrunderna föreligger.

Är situationen sådan att ni inte har ingått ett äktenskap eller ett samboförhållande vid tiden för prövning blir situationen lite annorlunda. Har ni för avsikt att ingå ett äktenskap eller samboskap ska uppehållstillstånd beviljas för din pojkvän om ert förhållande framstår som seriöst och inga särskilda skäl talar mot att tillstånd ges. En sådan seriositetsprövning tar bland annat hänsyn till hur länge ni har träffats, att förhållandet varat en tid, att ni har god kännedom om varandra och att ni har ett gemensamt språk att kommunicera på.

Rent juridisk innebär således äktenskap en säkrare grund för uppehållstillståndets beviljande, men att ingå ett i direkt anslutning till ansökan kan även föranleda en djupare undersökning av huruvida det ingåtts enbart för skens skull.

Hoppas ni fått svar på er fråga!

Vänligen,

Erica Leufstedt
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1154)
2021-04-10 Hur styrker man sin identitet vid ansökan om uppehållstillstånd?
2021-04-04 Karenstid vid ansökan om svenskt medborgarskap
2021-04-04 Hur uppfyller jag försörjningskravet som student?
2021-03-31 Kan ett strafföreläggande påverka chansen att få permanent uppehållstillstånd?

Alla besvarade frågor (91127)