FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTÖvrigt19/02/2015

Skillnad arvsrätt för make resp. sambo med gemensamt barn

vad bör man tänka på när man som ogift tar ett gemensamt bolån med sin partner? ( vi har ett barn tillsammans) tänker på hur situationen blir för den kvarvarande vid eventuellt dödsfall.

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Den största juridiska skillnaden mellan att vara gift och att vara sambo är att sambos inte ärver varandra. Makar ärver egentligen inte heller varandra, men när det finns gemensamma barn så har den efterlevande maken fri förfoganderätt över barnens arv efter den avlidne föräldern. Det innebär att den efterlevande föräldern kan använda arvet under sin livstid (däremot finns vissa inskränkningar, t ex kan barnets del av arvet inte testamenteras bort). Om ni är gifta med ett gemensamt barn och en av er dör så ärver barnet den avlidne föräldern, men får vänta med att få ut sitt arv tills dess att båda föräldrarna är avlidna. Den efterlevande maken kan om hen vill det leva upp hela arvet efter den avlidne maken, barnet får helt enkelt det som finns kvar av första förälderns arv när andra föräldern dör.

En sambo däremot ärver inte, och har heller inte den fria förfoganderätten över barnens arv. Däremot så länge de gemensamma barnen är omyndiga så förvaltar som huvudregel den efterlevande sambon barnets egendom i egenskap av förmyndare för barnet. Det är lite mer inskränkningar i vad hen kan göra med egendomen, då barnets tillgångar ska förvaltas till barnets bästa. Handlar det om tillgångar överstigande visst belopp ställs tillgångarna under sk särskild förmyndarkontroll och då krävs det tillstånd av överförmyndaren för att kunna ta ut barnets pengar från banken osv.

Vad gäller det gemensamma bolånet, så om ni lägger in samma kontantinsats och står för halva lånet var för den gemensamma bostaden och inte avtalar bort sambolagen så innebär det att vid bodelning på grund av dödsfall så kommer halva det överskott som ev finns när skulden (lånet) dragits av från bostadens värde att delas lika mellan respektive sambo. På samma vis skulle det fördelas om ni var gifta och bostaden var giftorättsgods.

Om ni är sambos, så när ert gemensamma barn fyller 18 år och alltså blir myndig har hen rätt till sina tillgångar som den efterlevande sambon förvaltat. Medan det som tidigare sagts är annorlunda mellan makar, då det gemensamma barnet får vänta tills även den efterlevande maken avlidit för att få ut sitt arv, detta oavsett ålder på barnet.

Som du ser finns det över tid flera aspekter att tänka på, förutom bara det gemensamma bolånet. Det finns även möjligheter att via testamente se till att den efterlevande sambon ärver den del av kvarlåtenskapen som överstiger barnets laglott. I en situation som er är det klokt att ta hjälp av en erfaren jurist för att se över situationen och finna den bästa lösningen och även få hjälp att upprätta testamente eller andra avtal. En av Lawlines samarbetspartner och sponsorer är Familjens Jurist, och här kan du om du önskar boka tid för konsultation och rådgivning på ett kontor nära dig

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?