Skilda uppfattningar vad gäller förekomsten av störningar i bostaden

2018-01-04 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Hej! Jag hyr ut min lägenhet i andrahand med tillåtelse. Fick nyss ett klagomål från värden att min andrahandshyresgäst spelat hög musik och att grannar klagat, men jag känner på mig att det inte riktigt stämmer. Eftersom jag känner min hyresgäst vet jag att den går upp 05 och jobbar och går därför och lägger sig tidigt, samt har personen ingen stereo. Har tidigare aldrig fått klagomål ang störning men jag vet att värden gärna inte ville godkänna min uthyrning och vill helst att komma åt kontraktet själva. Vad kan hända om dom forsätter säga att min hyresgäst stör fast denna inte gör det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då jag inte är helt säker på om det i ditt fall rör sig om en bostadsrätt eller en hyresrätt så kan jag inte ge något preciserat svar. Det går dock att konstatera att reglerna för andrahandsuthyrning är i princip samma vad gäller bostadsrätter och hyresrätter.

Inledningsvis kan jag nämna att den som hyr eller nyttjar en lägenhet har en skyldighet att visa respekt för sin omgivning och därmed inte handla på sådant sätt som kan upplevas som störande för andra personer. Du som bostadrättshavare/hyresgäst ansvarar även för att den person som du låter använda lägenheten följer denna regel (7 kap. 9 § bostadsrättslagen samt 12 kap. 25 § jordabalken).

Förekommer störningar i bostaden och sker ingen rättelse efter tillsägelse från hyresvärden/föreningen kan det leda till förverkande av hyres-/nyttjanderätten. Självfallet måste den som påstår att störningar förekommer ha belägg för detta och ett förverkande borde sällan kunna ske i fall av enstaka tillsägelse om en mindre allvarlig störning (som i ditt fall). Påstår hyresvärden/föreningen att störningar förekommit och förnekas detta av hyresgästen/bostadsrättshavaren kan det bli aktuellt för hyresvärden/föreningen att behöva styrka art, omfattning och tidpunkt. Det är ju möjligt att grannarna i ditt fall misstagit sig om vart störningen kommer ifrån.

Jag rekommenderar att du pratar med din hyresgäst samt med din värd och förklarar hur situationen ser ut och att det inte låter troligt som du säger att denna person som du hyr ut till har orsakat dessa störningar. Skulle du efter det ha några ytterligare funderingar så är du välkommen att höra av dig till oss på nytt med en ny fråga.

Vänligen,

Ellen Widgren Axmark
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Andrahandsuthyrning (731)
2022-01-25 Vem ansvarar för reparation av vitvaror vid hyra i andra hand?
2022-01-16 Måste hyresgästen betala hyra under uppsägningstiden?
2022-01-02 Skillnaden på inneboende eller andrahandsuthyrning och när det krävs tillstånd från hyresvärden
2021-12-26 Tillägg på hyran vid andrahandsuthyrning

Alla besvarade frågor (98657)