Skilda avtalsförhållanden och informationsplikt

2019-07-11 i Avtal
FRÅGA
Jag äger 2 aktiebolag varav det ena har ägt en bostadsrättslägenhet i en Brf. Den lägenheten är sedan den 1/7 2019 överlåten på annan person. Det andra bolaget hyr en ett förråd i föreningen med ett vanligt lokalavtal. Bolaget har i fastigheten på grund av hyresförhållandet ha tillgång till ett postfack i fastigheten. I samband med överlåtelsen av bostadsrätten har styrelsen i föreningen beslutat att ta bort namnet på postfacket för bolaget utan att informera om detta vilket innebär att bolaget inte får tillgång till post.Styrelsen har också informerat att de inte har för avsikt att sätt upp namnet för bolagen igen på postfacket. Har de rätt att göra detta utan att informera om det i förväg?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Din situation handlar om två olika avtalsförhållanden

Utifrån din frågeställning förstår jag att det rör sig om två olika avtal. För det första finns ett avtal om ägandet av bostadsrätten mellan föreningen och det ena aktiebolaget ("AB 1"). För det andra hyresförhållandet om förrådet mellan föreningen och det andra aktiebolaget ("AB 2"). Att det rör sig om två olika avtal beror på att dina aktiebolag är varsin egen juridisk person.

Avtalen påverkar inte varandra

Eftersom det rör sig om två olika avtal kommer inga rättigheter eller skyldigheter att överföras från det ena avtalet till det andra ifall något av avtalen upphör. Detta eftersom varje bolag är en egen juridisk person. Det innebär att om rätten till postfacket beror på avtalet mellan föreningen och AB 1 (ägandet av bostadsrätten) kommer rättigheten upphöra samtidigt som ägandet av bostadsrätten upphör, det vill säga den 1/7 2019. Rätten till postfacket kommer inte överföras till AB 2:s avtal om lokalhyra. Föreningen får då ta bort namnskylten så fort avtalet är slut. Att du har ditt andra bolag i samma förening påverkar inte detta, eftersom det företaget har ett annat avtal med föreningen.

Är det istället så att rätten till postfacket hänger samman med AB 2:s avtal om lokalhyra får föreningen inte ta bort skylten på postfacket därför att AB 1 har sålt bostadsrätten.

Enkelt uttryckt beror alltså föreningens rätt att ta bort namnskylten på postfacket på vilket avtal som ger rätt till postfacket. Är det bostadsrättsavtalet som ger rätt till postfacket upphörde rätten den 1/7 2019 och föreningen får då ta bort namnet på postfacket. Är det hyresavtalet av förrådet som ger rätt till postfacket har föreningen inte rätt att ta bort namnet på postfacket.

Föreningen har ingen skyldighet att informera om att namnet tas bort

Om rätten till postfacket har upphört (därför att avtalet har upphört) är det okej för föreningen att ta bort namnskylten. Det finns då inget krav i lag på att föreningen måste informera om detta, utan det får göras så fort avtalsförhållandet upphört. Undantaget är om det står någonting om en informationsplikt i erat avtal eller i föreningens stadgar. Finns inget sådant behöver föreningen inte lämna någon information om att namnskylten plockas bort, om avtalsförhållandet är slut.

Vad bör du göra nu?

Jag förstår att det innebär stora praktiska problem att inte kunna ta emot post till företaget. Så länge postfacket hänger samman med äganderätten till bostadsrätten har du dock ingen juridisk möjlighet att hävda rättigheter till ett postfack, efter att bostadsrätten är såld. Det du istället får göra är att höra med föreningen om det finns möjlighet att hyra ett postfack.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Du har valt telefonuppföljning till din fråga. Jag har kontaktat dig på mail med förslag på tid. Återkom gärna till mig så snart du kan för att bekräfta eller boka om tiden.

Vänligen,

Tora Odin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll