Skiftesman

2017-05-31 i Arvsskifte
FRÅGA
Jag och mina syskon har efter min pappas död blivit delägare av en en gård och skogsmark tillsammans med vår farbror. Det har nu gått 2 år o vi vill väldigt gärna få hela dödsboet avslutat och vi vill givetvis ha ut vår del till marknadspris då vi inte är intresserade utav att upprätthålla det. Men vår farbror fortsätter att dra ut på det, svarar inte i telefon och har aldrig tid att mötas för att komma överens. Vad kan vi göra och vad har vi för rättigheter? Vi vill gärna undvika att betala en massa pengar för olika juristmöten som inte leder någon vart.
SVAR

Hej!

När ett dödsbo ska avslutas är det naturligtvis smidigare om allt löper på och alla inblandade kan samarbeta.

När det inte är fallet kan det behövas en skiftesman. Det är dock inte kostnadsfritt, men någon annan lösning förefaller inte verka vara aktuell. Det är dödsbodelägare som kan ansöka om skiftesman och skäligt arvode samt ersättning till skiftesmannen betalas av dödsboet (23 kap. 5 § ärvdabalken)

Skiftesmannens uppgift är i första hand att försöka hitta en frivillig överenskommelse. Går inte det kan en skiftesman förrätta tvångsskifte. Detta ska skrivas under av dödsbodelägarna, alltså även din farbror. Om din farbror vill klandra skiftet kommer han måsta väcka talan hos tingsrätten inom fyra veckor efter han delgivits tvångsskiftet. Alla dödsbodelägare kan naturligtvis klandra, men tänker mig att det möjligen är din farbror som kan bli aktuell eftersom ni vill nå ett avslut.

Kostnaden för en skiftesman varierar beroende på vem som anlitas som skiftesman (ni kan själva föreslå någon i er ansökan om ni vet någon särskild advokatfirma som ni vill ha), hur komplicerat boet är och storleken på boet. Inledningsvis är det en ansökningsavgift om 900 kr som måste betalas till tingsrätten. Det finns inga direkta formkrav för ansökan utan ni kan själva skriva ihop ett dokument, men det måste framgå vem det är som skickar in, vilket dödsbo det avser och att ni vill ansöka om skiftesman. Detta skickas till behörig tingsrätt, som med största sannolikhet är den ort där din far avled (där han hade sin hemvist vid bortgången).

Ni skulle kunna kontakta er farbror och berätta om att ni kommer ansöka om en skiftesman för att se om ni därigenom kan nå en gemensam lösning utan skiftesman.

Hoppas det löser sig till det bästa för er!

Med vänliga hälsningar

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (680)
2021-12-04 Ska särkullbarnet ha 50% av kvarlåtenskapen och andra barn dela på resterande 50%?
2021-11-30 Hur fördelas bröstarvingars arv?
2021-11-30 Arv efter förälder och styvförälder
2021-11-15 Vem eller vilka ärver efter en avliden?

Alla besvarade frågor (97671)