Skidavgift i grundskola

FRÅGA
HejFår en grundskola ta ut 100:- i avgift för att åka skidor. Det är inte obligatoriskt och gäller endast en årskurs.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Som huvudregel gäller att grundskolan ska vara avgiftsfri, se bl.a. 2 kap 18 § regeringsformen (här) samt 7 kap 3 § (här) och 10 kap 10 § skollagen (här). Det finns emellertid vissa, i lag stadgade, undantag. Av 10 kap 11 § 1 st skollagen (här) framgår att bland annat att det får förkomma enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna. Vidare framgår av 2 st (här) att kostnader som ersätts av vårdnadshavaren på frivillig väg får förkomma i samband med skolresor och liknande aktiviteter vid enstaka tillfällen under läsåret.

Under förutsättning att det endast är vid något enstaka tillfälle, som exempelvis en friluftsdag, och föräldrarna är villiga att stå för kostnaden är det således tillåtet att ta ut avgiften.

Hoppas att du är nöjd med detta svar!

Med vänliga hälsningar,

Frida Karlsson
Fick du svar på din fråga?