Skevdelningsregeln inte tillämplig på sambor

FRÅGA
Vid bodelning som sambos, där den ene parten betalat mer för renovering av den gemensamma bostaden (på grund av större inkomst) -som ägs lika med 50% vardera, kan den s k skevningsregeln att tillämpas?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den så kallade skevdelningsregeln finner du i 12 kapitlet 1 § äktenskapsbalken. Äktenskapsbalken är bara tillämplig vid äktenskap och alltså så är inte skevdelningsregeln tillämplig på samboförhållande.

Däremot finns det en liknande bestämmelse i 15 § sambolagen. För att tillämpning av lagrummet ska bli aktuellt måste hänsyn tas till samboförhållandets längd men även till sambornas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt. Bestämmelsen skulle alltså kunna bli aktuell att tillämpa i ert fall om det skulle anses oskäligt att dela bostaden lika mellan er om ni har varit sambor en kortare tid och att den ena av er betalt betydligt mer än den andre med pengar som denne haft innan samboförhållandet ingicks. Detta är dock något som måste avgöras från fall till fall så det är därför svårt att säga om lagrummet skulle kunna bli aktuellt på ert fall.

Hoppas att du känner att du fick svar på din fråga och annars är du välkommen att höra av dig igen!

Vänligen,

Alexandra Kristofersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2781)
2020-11-26 Har efterlevande sambo rätt till arv?
2020-11-25 Kan sambo få täckning för enskilda skulder från samboegendom?
2020-11-25 Bodelning av lägenhet enligt sambolagen (SamboL)
2020-11-25 Hur delas samboegendom om ni går skilda vägar

Alla besvarade frågor (86524)