Skenäktenskap - fortsatt UT

Jag är gift med en man som jag hämta och gjorde papper till honom han har fått sitt uppehållstillstånd för två år men det känns som att han har tagit mig bara för att åka hit till Sverige vi har ett barn tillsammans och undrar ifall det visar sig att han har tagit mig för papper kan man dra av hans uppehållstillstånd så att han får inte prement eller inte snälla svara mig

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag vill först starkt poängtera att jag endast ger råd om din situation och inte under några omständigheter säger till dig vad du ska göra.


Din man har fått tillfälligt uppehållstillstånd på anknytning till dig, som är hans maka, i enlighet med huvudregeln 5 kap. 8 § utlänningslagen. Efter att det tillfälliga har löpt ut kan man ansöka om fortsatt uppehållstillstånd ifall äktenskapet fortsätter. Har man haft tillfälligt uppehållstillstånd i 2 år beviljas man oftast permanent uppehållstillstånd, se 5 kap. 16 § st 2 utlänningslagen.


I ert fall hävdar du att äktenskapet kan vara skenäktenskap, då du tror att han endast gifte sig med dig för att få detta uppehållstillstånd. I så fall skulle ni behöva skilja er (ditt egna val) och Migrationsverket bör få denna information avseende att det var ett skenäktenskap.

Om ni är skilda och ert äktenskap varit skenäktenskap kommer han nog ändå ansöka om fortsatt uppehållstillstånd på grund av särskild anknytning till Sverige enligt 5 kap. 16 § p. 1 utlänningslagen. Denna särskilda anknytning är ert gemensamma barn. För att beviljas fortsatt uppehållstillstånd får Migrationsverket göra den bedömningen om särskild anknytning till Sverige trots äktenskapets upphörande.


Din man kommer dock troligtvis inte bli beviljad fortsatt uppehållstillstånd (permanent) på grund av särskild anknytning, eftersom det varit ett skenäktenskap i grunden som beviljade honom sin ursprungliga uppehållstillstånd.

"Bestämmelsen om fortsatt uppehållstillstånd i 5 kap. 16 § tredje stycket utlänningslagen ska därför inte tillämpas när det äktenskap som medfört att uppehållstillstånd har beviljats vid en senare prövning bedöms vara ett skenäktenskap."

Citatet ovan framgår av ett rättsfall som heter MIG 2014:12 och förklarar situationen väldigt bra.


Svaret sammanfattningsvis:

Alltså kommer Migrationsverket troligtvis inte bevilja honom fortsatt uppehållstillstånd på grund av särskild anknytning till Sverige (ert gemensamma barn), om ert äktenskap upphört och det varit skenäktenskap. Han kommer alltså inte ha något uppehållstillstånd i Sverige.


Eftersom han har barn i Sverige kan han ansöka på anknytning till barnet, men då är det en helt ny ansökan och inte samma som "fortsatt uppehållstillstånd". Hade ni inte haft barn tillsammans skulle han troligtvis tvingas åka tillbaka till hemlandet, men nu har han chans att ansöka på anknytning till barnet från Sverige.


Boka gärna tid med en jurist om du vill fortsätta med detta ärende, då det kan vara komplicerat att ta allt skriftligt. För att boka, klicka här.


Lycka till!

Bassima DemirRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000