FrågaOFFENTLIG RÄTTMigrationsrätt28/10/2015

Skenäktenskap

hej!

jag har läst att man har rätt att få uppehållstillstånd om du är gift, har ingått partnerskap eller är sambo med någon som bor i Sverige. och att man gärna ska registrera sitt äktenskap hos skatteverket i Sverige.

min mamma och hennes man har registrerat i både Turkiet och i Sverige.

Dom har efter lång väntetid på 18 månader hos migrationsverket fått ett avslag pågrund av att migrationsverket anser detta vara ett skenäktenskap. Överklagade till migrationsdomstolen, väntetiden nu 20 månader. migrationsdomstolen väljer att följa migrationsverkets beslut. överklagar till högsta migrationsdomstolen väntetid numera 22 månader. Även högsta domstol väljer att följa migrationsverkets beslut. Detta är INGET skenäktenskap, har nu lämnat in ny ansökan på webben, alltså tillbaka på ruta ett. pga rådande omständigheterna i världen uppger nu migrationsverket nu att väntetiden väntas vara drygt 14 månader, det har nu gått tre år. Det är fortfarande inte ett skenäktenskap. Migrationsverket har tagit bort regel för förtur, hur skall detta par bära sig åt för att få igenom sin rätt att leva tillsammans?!

Avslag på grund av 1: tidigare ansökan om arbetstillstånd

2: migrationsverket fann det anmärkningsvärt att det tog 1,5 år innan äktenskapet registrerades i turkiet.

3: Svarat olika på antalet inbjudna gäster på bröllopet.

då detta punkter har retts ut och migrationsverket ansök att förklaringen var rimlig och kallar fortfarande detta äktenskap ett förberedande för uppehållstillstånd

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Regeln om ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning finner du i 5 kap 3 § utlänningslagen.

Huvudregeln är att det ska ta upp till 9 månader innan ett beslut på ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytningen ska ges, se 4 kap 21a § utlänningsförordningen. Undantag till denna regel är om det föreligger särskilda skäl. Dessa särskilda skäl kan vara om ärendet är av komplicerat art, om sökanden inte lämnar in nödvändigt beslutsunderlag i tid eller om sökanden inte medverkar i handläggningen av ärendet. Särskilda skäl kan även uppstå om det rör sig om en komplicerad utredning där till exempel frågor som rör allmän ordning eller säkerhet aktualiseras.

Precis som du anger i din fråga så har handläggningstiden ökat från cirka 4-9 månader till cirka 8-21 månader, se Migrationsverkets hemsida, observera att dessa uppdateras allteftersom. Handläggningstiden på 9 månader är alltså undantagen idag på grund av särskilda skäl.

Din fråga riktar sig dock mot mer än enbart lång handläggningstid. Regeln om skenäktenskap finner du i 5 kap 17a § 2 p utlänningslagen. Din mamma och hennes man har tidigare ansökt om uppehållstillstånd på grund av anknytning och fått tre avslag. Nu ansöker de igen. Den motivering som Migrationsverket och domstolarna har angett grundar sig på, enligt din fråga, skenäktenskap. Jag kan inte yttra mig om detta eftersom jag inte är insatt i ärendet. Däremot kan jag säga att varje äktenskap som ingås presumeras vara äkta. Det är staten, i detta fall Migrationsverket, som ska bevisa motsatsen. I din mammas fall har domstolarna ansett att Migrationsverket lyckats bevisa att deras äktenskap är att anses vara ett skenäktenskap som anges i 5 kap 17a § 2 p utlänningslagen. Det ankommer då på din mamma och hennes man att vid denna andra ansökan visa på att de är gifta av rätt anledningar och har för avsikt att leva med varandra som ett gift par. Det är Migrationsverkets uppgift än en gång att bevisa, på objektiva grunder, att det är ett skenäktenskap. Det kan anses svårare att ansöka en andra gång då de redan har ett negativt beslut bakom sig och kan kännas vemodigt just på grund av de långa handläggningstider.

Jag kan inte yttra mig vidare eftersom detta är en bedömningsfråga. Jag kan dock rekommendera att ni bokar in en tid hos Familjens jurist där ni kan få svar på era frågor och komma vidare med detta. Ni kan boka här.

Sammanfattningsvis gäller inte förtursreglerna längre och handläggningstiden kan ta upp till 21 månader idag. Avseende frågan om skenäktenskap är detta som sagt inget jag kan besvara utan att vara helt insatt i deras tidigare ärenden och rekommenderar därför att de bokar in en tid hos en jurist.

Hoppas detta gav dig svar, hör gärna av dig om du har fler frågor! Lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Bassima DemirRådgivare
Hittade du inte det du sökte?