FrågaSKATTERÄTTFastighetsskatt01/10/2014

Skattskyldigheter med anledning av gåvomottagande av fastighet

Hej, finns det några framtida skatter (och utgifter) vid mottagande av en gåva - i detta fall en fastighet med fortsatt besittningsrätt - som man bör känna till innan man accepterar gåvan? Mvh M

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Då gåvoskatten i dagsläget är borttagen så innebär själva gåvan i sig inte någon skattskyldighet. Då det gäller en fastighet så om du får den i gåva utgår heller inte någon stämpelskatt när du ansöker om lagfart, utan du behöver bara betala expeditionsavgiften (i skrivande stund är den 825 kr). Även förmögenhetsskatten är i dagsläget borttagen, så även om fastigheten har ett högt taxeringsvärde så blir det ingen förmögenhetsskatt. Om förmögenhetsskatten återinförs kan detta naturligtvis ändras.

Däremot blir du som ägare av fastigheten skyldig att betala det som förr kallades fastighetsskatt och nu kallas för fastighetsavgift. Det är en kommunal avgift som räknas om varje år. Enligt lagen om fastighetsavgift är det den som äger fastigheten vid ingången av året som betalar avgiften för det året (2 §). Hur stor fastighetsavgiften är beror på vad för typ av fastighet det är. Det finns även ett maxtax, som även det räknas om varje år. För t ex småhus är maxtaket för nuvarande taxeringsår 7074 kr eller 0,75% av taxeringsvärdet om det ger ett lägre belopp. (Se här om maxtak för olika fastighetstyper)

Något som man bör vara medveten om är att enligt Inkomstskattelagens (IL) 44 kap. 21 § så tar du vid en gåva även över givarens inköpsvärde för fastigheten. Om du senare säljer fastigheten så kommer ev vinst att räknas ut med utgångspunkt från försäljningspriset minus anskaffningskostnad och förbättringsutgifter (se 45 kap IL). Anskaffningskostnaden kommer då att räknas som vad den du fått huset av betalat för det när han eller hon köpte det. Den ev vinsten beskattas sedan som kapitalvinst (65 kap. 7 § IL). Det innebär att det om priserna på bostadsmarknaden kraftigt ökat, eller om man får en fastighet som givaren köpte för väldigt länge sedan och där prisutvecklingen gjort att priserna ökat, så kan man få en ganska kännbar vinstskatt vid en försäljning.

I korthet så som det ser ut idag är det en utgift på 825 kr samt den årliga fastighetsavgiften som är det skatter och utgifter du "drabbas" av i och med att du tar emot en fastighet i gåva. Som det är i dagsläget uppkommer inte någon ytterligare skattskyldighet med anledning av gåvan förrän den dag du säljer fastigheten då du ev. får betala kapitalvinstskatt. Sedan tillkommer givetvis utgifter för att hålla en fastighet försäkrad, uppvärmd och liknande men det är frivilliga kostnader och något de flesta som funderar på att skaffa sig en fastighet är medvetna om. 

Då det är en ny regering så är det möjligt att en förmögenhetsskatt återinförs och att ett övertagande av fastigheten kommer att göra att du påverkas av en sådan, men det är inget som det går att sia om varken i dagsläget eller enbart med ledning av uppgifterna i din fråga.

Vänligen, 

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?