FrågaSKATTERÄTTÖvrigt08/11/2013

Skattskyldighet vid utskiftning och försäljning av egendom i dödsbo

Ett dödsbo där det finns en fastighet, tax värde är 1 360 000. Ett av barnen vill överta fastigheten. Ska han köpa fastigheten från dödsboet? Eller överta det genom arv? De är fem syskon. Om man skiftar ut fastigheten tar man då upp den ev vinstskatt som blir om han försäljer fastigheten (till taxvärdet) som en kostnad i dödsboet. Han skulle få "köpa" fastigheten till taxeringsvärdet, sen får han betala till de andra i arvskiftet.

Lawline svarar

Hej,

När egendom skiftas ur ett dödsbo blir man inte skattskyldig. Om egendomen säljs av dödsboet blir dödsboet skattskyldigt för eventuell kapitalvinst. Notera att om en fast egendom säljs för mindre än taxeringsvärdet räknas det, enligt praxis, som gåva och då är man inte skattskyldig för någon kapitalvinst. 

Lagrumshänvisningar: Inkomstskattelagen 4:1, 44:3, 44:21. 

Lagen hittar du https://lagen.nu/1999:1229

Thomas HefnerRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo