Skattskyldighet Sverige/Storbritannien?

är obegränsad skattskyldig i Sverige och ska sälja min lägenhet i England. Blir jag beskattad för vinsten även i Sverige?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du som är obegränsat skattskyldig i Sverige är skattskyldig för alla dina inkomster i Sverige, även från utlandet. Obegränsat skattskyldiga personer är definierade i inkomstskattelagen (1999:1229) (IL) 3 kap. 3 §. (länk till IL)
Dock finns det undantag, vilket jag kommer till.
Jag utgår först från att du är obegränsat skattskyldig här i Sverige och behandlar endast uppgiften att du bott i Storbritannien men nu vill sälja din privata bostadslägenhet där. Lägenheten är en tillgång samt fast egendom och vid försäljning av denna blir en eventuell kapitalvinst skattepliktig enligt svenska regler om inkomst av kapital i 41 kapitlet 1 § IL.

I ditt fall är det inte säkert att reglerna jag nämnt blir tillämpliga. I och med att en person bor och har anknytning till två länder samtidigt kanske båda länderna vill beskatta personen på grund av boende/anställning på båda ställena. Därför har de flesta länder idag skatteavtal som fördelar skatteanspråken mellan sig för att undvika dubbelbeskattning av en person, vilket skulle vara väldigt betungande. Syftet med skatteavtalet är att du inte ska bli beskattad i båda länderna, vilket säkerligen inte blir fallet. Sverige och Storbritannien har ett sådant avtal mellan sig: lag (2015:666) om skatteavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland (länk här). I artikel 13 i bilagan berörs en person med hemvist i Sverige eller Storbritannien som gör en kapitalvinst på fast egendom som är belägen i den andra staten, då får vinsten beskattas i den andra staten också. Alltså, du som egentligen bor i Sverige men ägt och sålt en lägenhet i Storbritannien får skatta på ev. kapitalvinst i Storbritannien. Det har varit omtvistat om den svenska rätten som egentligen kräver att obegränsat skattskyldiga ska beskattas för alla sina inkomster ska gälla eller om det skatteavtal som gäller mellan två länder ska få genomslag. Det är idag en huvudregel eller princip att skatteavtalet går först.

Du borde slippa beskattning i Sverige enligt skatteavtalet mellan Sverige och Storbritannien. Jag hoppas du fått svar och en förklaring till din fråga. För att vara helt säker på vad som gäller i ditt fall då jag inte har samtliga uppgifter så råder jag dig att kontakta någon på skatteverket eller någon av våra jurister här på Lawline.

Lisa OlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Kapitalvinstskatt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo