Skattskyldighet för en person bosatt i USA avseende kapitalvinst från en fastighet i Sverige

Jag ar boende i USA sen 15 ar och begransat skatteskyldig i Sverige. Salde en obebyggd tomt under 2022. Behover jag betala skatt i Sverige pa vinsten for den forsaljningen eller racker det om jag betalar kapitalvinstskatten i USA? Jag ar medveten om att for fastighet med bostad maste man betala skatt pa vinsten , men kap 3 paragraf 18 punkt 10 verkar lite oklar vad galler obebyggd tomt. 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Övergripande gällande din frågeställning kan det vara värt att notera att internationella skattefrågor får en särskild karaktär då man ofta måste följa en särskild ordning när man besvarar frågor gällande skattskyldighet. Först måste man nämligen undersöka den nationella skatterätten i respektive land för att undersöka om det, i enlighet med denna lagstiftning, föreligger skattskyldighet avseende inkomsten. I många fall kan det då uppstå s.k. dubbelbeskattningssituationer, vilket innebär att respektive lands lagstiftning båda leder till slutsatsen att beskattning ska ske för inkomsten i fråga. Man får då undersöka om det mellan länderna finns ett skatteavtal som kan lösa problemet. 


Fråga 1 – Föreligger en dubbelbeskattningssituation ? (Utifrån den nationella rätten)

Du har redan i din fråga kunnat konstatera att du är begränsat skatteskyldig i Sverige och din fråga avser då bl.a. hur 3 kap 18 § p 10 inkomstskattelagen ska tolkas i din situation. Bestämmelsen ska läsas så att den som är begränsat skatteskyldig är skatteskyldig i "inkomstslaget kapital för kapitalvinst på en fastighet i Sverige eller [...]".  Vad som avses med fastigheten är då i första hand marken. Vad detta innebär är att det saknar betydelse om det finns en byggnad på den marken (tomten) du äger. Av detta kan då dras slutsatsen att du enligt svensk lagstiftning är skatteskyldig för kapitalvinst på en fastighet i Sverige. 

Avseende den amerikanska rätten har jag ingen närmare kunskap men så jag förstått det beskattas en amerikansk medborgare/bosatt för alla sina inkomster oavsett var de härrör. Detta skulle isåfall innebära att det att det finns en dubbelbeskattningssituation och vi får då gå vidare i bedömningen.


Fråga 2 – Hur löser man dubbelbeskattningssituationen? (Utifrån eventuellt skatteavtal)

Frågan blir nu hur man ska behandla en situation där du avseende samma inkomst är skatteskyldig enligt både svensk och amerikansk rätt. Detta är något länder generellt sätt vill undvika varför det finns s.k. skatteavtal som Sverige ingått med en rad olika länder som avser att lösa detta. Det finns också ett sådant skatteavtal mellan USA och Sverige, innehållet i avtalet finner du här (se under bilagan).  Av artikel 13(1) framgår då "Gains derived by a resident of a Contracting State [USA] from the disposition of real property situated in the other Contracting State [Sverige] may be taxed in that other State [Sverige]".  Vad detta innebär är att du kommer att bli skatteskyldig i Sverige för kapitalvinsten men du kommer enligt artikel 23(1) a) kunna avräkna skatten du betalar i Sverige på den skatt du betalar i USA.


Sammanfattning

Jag har alltså i mitt svar kommit fram till att det föreligger en dubbelbeskattningssituation som innebär du blir skatteskyldig för kapitalvinsten både i USA och i Sverige. Genom skatteavtalet har dock situationen löst på så sätt att du betalar skatten i Sverige och därefter kan avräkna denna del på den skatt som du därefter ska betala i USA. Med detta sagt hoppas jag att mitt svar har varit till hjälp och om det kvarstår några frågor är du självklart välkommen att åter höra av dig till oss på Lawline.

Hugo ClemedtsonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Internationell skatterätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”