Skattskyldighet avseende kapitalvinst vid försäljning av bil

Hej Jag vill sälja min bil privat som har ett maknadsvärde på 350 000kr. Jag kommer göra en vinst på bilen och undrar om jag behöver skatta för vinsten. Vinsten är över 50 000kr.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Den lag som som blir aktuell när jag besvarar din fråga är inkomstskattelagen (1999:1229) (hädanefter "IL"). 


Det framgår av 42 kap 1 § IL att kapitalvinster ska tas upp som en intäkt, som då i sin tur ska beskattas. Kapitalvinst defineras i sin tur i 41 kap 2 § IL som vinst vid avyttring av tillgångar. För att avgöra om det föreligger skattskyldighet blir det viktigt att först utreda om det verkligen rör sig om en kapitalvinst (kapitalförluster beskattas inte). Du har i din fråga skrivit att du kommer göra en vinst på över 50 tusen på bilen. När man avgör om det föreligger en kapitalvinst  är det då då, något förenklat, ersättning vid försäljningen - eventuella kostnader i samband med att du säljer bilen minskat med anskaffningsvärdet och det s.k. omkostnadsbeloppet (44 kap 13 § IL). Beräkningen görs alltså enligt följande: 

                [Ersättning vid försäljning av bilen – utgifter i samband med försäljningen] –                 [omkostnadsbeloppet]

Omkostnadsbeloppet omfattar i sin tur inte enbart av anskaffningsutgiften (vad du betalat för bilen) utan även eventuella förbättringsutgifter som du haft (44 kap 14 §§ IL). Vad detta innebär är att om du exempelvis haft utgifter för bilen som på ett tydligt sätt ökat bilens värde ska detta beaktas när du räknar ut kapitalvinsten (löpande utgifter som en vanlig reparation omfattas dock inte). Alltså om du exempelvis betalat 300 tusen kronor för bilen och därefter haft värdeökande utgifter på 30 tusen ligger kapitalvinsten, om bilen säljs för 350 tusen, enbart på 20 tusen (350 tusen – 330 tusen). Det är då enbart dessa 20 tusen som ska beskattas. Förutsatt att du med beaktande av detta har en kapitalvinst ska detta beskattas med 30% (65 kap 7 § IL). 


Hoppas mitt svar har varit till hjälp!

Hugo ClemedtsonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Kapitalvinstskatt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”