Skattskyldig när man flyttar utomlands?

Hej!

Jag kommer att flytta till England och bosätta mig där med min man, som är därifrån. Vi har inga planer på att komma tillbaka och jag kommer registrera mig som utlandsboende hos Skatteverket och inte stadigvarande vistas i Sverige. I England kommer jag att starta ett eget företag. Däremot så kommer jag jobba mot svenska företag (ha dem som kunder), och fakturera dessa. Behöver jag fortfarande betala skatt i Sverige för denna inkomst från Sverige, trots att jag är bosatt i England och har ett engelskt företag?

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar regler som finns i inkomstskattelagen (IL).

I dagsläget är du så kallat obegränsat skattskyldig eftersom du är bosatt i Sverige (3 kap. 3 § första punkten IL). Innebörden av att vara obegränsat skattskyldig i Sverige är att du är skattskyldig för alla dina inkomster både i Sverige och i utlandet (3 kap. 8 § IL). Det innebär alltså att dina inkomster från ditt företag i England kommer att beskattas i Sverige. När du flyttar till England kommer du troligen fortfarande vara obegränsat skattskyldig i Sverige om du har väsentlig anknytning till Sverige, samt att du tidigare har varit bosatt här (3 kap. 3 § tredje punkten IL).

Vid bedömningen om huruvida en person som tidigare har varit bosatt i Sverige har väsentlig anknytning till landet, har lagen ett antal punkter som ska tas i beaktning (3 kap. 7 § IL). Du kan alltså fortfarande anses vara obegränsat skattskyldig i Sverige om du är svensk medborgare, om du har varit bosatt i Sverige i en längre tid, om du har en bostad och familj här m.m. (Läs gärna alla punkter som står i lagbestämmelsen för att se vilka som passar in på dig).

Om du är svensk medborgare, har varit bosatt i Sverige i minst tio år, eller har stadigvarande vistats i Sverige kommer du anses vara obegränsat skattskyldig i Sverige under fem år från den dag då du reste från Sverige (3 kap. 7 § andra stycket IL).

Det är dock värt att nämna att det föreligger ett skatteavtal mellan Sverige och Storbritannien i syfte att personer ska undvikas dubbelbeskattning. Detta skatteavtal är svensk lag och gäller alltså för personer som på något sätt har skatterättsliga anknytningar med både Sverige och Storbritannien. Enligt Artikel 21 i detta skatteavtal ska din skatt som du betalar i Storbritannien räknas av på din skatt i Sverige, så att du slipper att bli dubbelbeskattad. Se även Skatteverkets föreskrifter om avräkning av utländsk skatt.

Jag hoppas du fick svar på din fråga, och hör gärna av dig till oss igen om du har fler frågor!

Med vänlig hälsning,

Rojan ArikanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Internationell skatterätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000