Skatterättsliga konsekvenser vid gåva av del av bostad

2015-05-10 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
hej jag funderar på att ge bort halva bostaden till min tjej för att allt ska bli korrekt genom ett gåvobrev! Va är viktigt att få med där för att slippa onödiga skatter mm ? och hur funkar det vid försäljning ? får vi skatta för den delen me då för att de räknas som vinstskatt ? Med vänlig hälsning
SVAR

Hej! Tack för din fråga!

Skatterättsliga konsekvenser av att du ger bort halva din bostad

Enligt 8 kapitlet 2 § Inkomstskattelagen är förvärv genom gåva skattefria.

Om din bostad utgör en fastighet kommer gåvan av halva fastigheten inte heller medföra att någon stämpelskatt behöver betalas, se 4 § Lag (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter.

Du och din tjej behöver således inte oroa er för att din tjej behöver betala någon skatt på din gåva av halva bostaden till henne.

Framtida försäljning och beskattning

Vad gäller frågan om en eventuell framtida försäljning ska inledningsvis framföras att det i 44 kapitlet 21 § första stycket Inkomstskattelagen stadgas att när en tillgång förvärvas genom gåva, förvärvaren inträder i den tidigare ägarens skattemässiga situation.

Med detta menas att förvärvaren (gåvotagaren, d.v.s. din flickvän) övertar gåvogivarens (din) skyldighet att, när egendomen senare säljs, betala vinstskatt på egendomen. Gåvogivaren (du) är således inte skyldig att betala skatt på den vinst som gåvotagaren (din flickvän) gör då egendomen som givits bort senare säljs.

I ert fall kommer du emellertid endast att ge bort halva bostaden, varför du fortfarande kommer att äga den andra halvan. Detta medför att du och din flickvän kommer att dela på vinsten från försäljningen av bostaden, varför ni kommer att få betala hälften var av den vinstskatt som kommer att utlösas genom försäljningen.

Gåvobrev

Mot bakgrund av vad som konstaterats ovan behöver ni således inte oroa er för att några skatter ska utlösas av att du ger bort halva din bostad till din tjej. Ni bör därför kunna nöja er med att använda ett standardiserat gåvobrev. Sådana brukar gå att enkelt införskaffa på lokala bokhandlar eller på internet. Om ni likväl vill ha ett mer heltäckande gåvobrev kan jag rekommendera den gåvobrevsmall som går att köpa här på vår hemsida.

Hoppas detta ger svar på dina frågor!

Med vänlig hälsning

Gustaf Otterheim
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll