Skattepliktig inkomst vid vittnesförhör

2018-04-05 i SKATTERÄTT
FRÅGA
Pga min yrkesutövning vittnat jag på rättegångar. Ersättning vid förlorad inkomst ska vara skattefri. När jag anger min förlorade inkomst före skatt till Tingsrätten så drar de av 30% på beloppet. Ska det vara så?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ersättning till ett vittne som inställer sig vid en rättegång är skattefri till den del som ersättningen är reseersättning, traktamente eller ersättning för tidsspillan. Dock förutsätter det att vittnet inte inställer sig som en del av sin yrkesutövning. Svaret på din fråga blir därmed, ja det ska vara så. Då bevittningen sker under betald arbetstid betalar du skatt som vanligt via din arbetsgivare, 8 kap. 27 § inkomstskattelagen.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, återkom gärna om du har fler funderingar.

Med vänlig hälsning,

Victoria Najafi
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (556)
2021-05-30 När räknas jag som skattskyldig i Sverige på grund av väsentlig anknytning?
2021-05-22 Tidsfrist att överklaga felaktig skatt
2021-05-20 Näringsbetingade andelar
2021-04-30 Finns det några skatterättsliga för- eller nackdelar av att ett hus man ärver inte har några bolån?

Alla besvarade frågor (93104)