Skattemässiga konsekvenser när man köper in sig i en bostadsrätt

2019-05-05 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Jag bor med min sambo i en hyresrätt just nu. Hon jobbar och jag avslutar min utbildning på universitetet om 2 månader. Vi har planerat att flytta till en ny stad precis lagom till att jag avslutar utbildningen; hon har redan nytt jobb i den nya staden medan jag fortfarande letar. Vi har köpt en bostad och vi lät henne ensam skriva på kontraktet eftersom det just nu är hon som ensam står på lånet (jag fick inte vara med eftersom jag saknar giltig inkomst). Vi tänkte sedan att det skulle bli en enkel sak att skriva in mig på kontraktet både för lånet och för bostaden.När vi nu pratade med banken påtalade tjänstemannen att det är enkelt att skriva in mig på lånet, men att överlåtelsen av bostaden kan involvera extra skatt eftersom att jag ju då får eller köper en 1/2 bostad till ett stort värde från min sambo. Vi hade dock inte tänkt så, snarare att jag bara går in och delar ägandet genom att skriva om kontraktet med bådas namn istället för bara hennes. Vad gäller kring detta? Måste jag köpa halva bostaden från henne? Kommer någon av oss behöva skatta någon slags vinst, trots att ingenting ju egentligen händer i praktiken?
SVAR

Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är problemet?

Jag tolkar det som att du undrar vilka skattemässiga effekter samt kostnader som uppstår om du väljer att köpa in dig i din sambos bostadsrätt. Denna fråga regleras huvudsakligen i inkomstskattelagen (IL). En bostadsrätt räknas som en kapitaltillgång och regleras därav i inkomstslaget kapital.

Om du får halva bostaden i gåva

Gåvor är skattefria i Sverige då den tidigare gåvoskatten tagits bort (8 kap. IL). Om din sambo ger dig halva bostaden i gåva kommer du inte att betala någon skatt (8 kap. 2 § IL). Du tar istället över din sambos skattemässiga situation för den halvan du erhåller i gåva (44 kap. 21 § IL). Detta innebär att du istället kommer att betala skatt på den eventuella vinsten vid en framtida försäljning, precis som du hade gjort om du hade köpt bostaden tillsammans med din sambo från början.

Om din sambo säljer halva bostaden till dig

I det fall din sambo säljer halva bostaden till dig kommer detta att klassificeras som en avyttring, det vill säga en försäljning. Skulle det innebära en vinst för din sambo kommer din sambo att beskattas för den vinsten med 22 % (46 kap. 18 § IL samt 65 kap. 7 § IL).

Vad blir slutsatsen?

Din bankman har till viss del rätt. Om du får halva bostaden i gåva kommer ni inte att få några extra kostnader, förutom när ni en dag väl säljer bostaden och går med eventuell vinst. Detsamma gäller inte om du köper in dig i bostaden. Då kommer din sambo att behöva betala en eventuell vinstskatt. Notera dock att vissa kostnader kan uppkomma om ni väljer att ta hjälp av till exempel en mäklare eller en jurist för hjälp vid upprättande av avtal.

Hoppas att du har fått svar på din fråga! Du kan också alltid vända dig till Lawlines juristbyrå för kvalificerad juridisk rådgivning.

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Kapitalvinstskatt (301)
2019-10-13 Hur fungerar det med vinstskatt vid gåva av fastighet?
2019-10-07 Avdrag för nyinköpt mark
2019-10-06 Dödsbos skattskyldighet
2019-09-30 Skatteregler vid försäljning av veteranbil

Alla besvarade frågor (73843)