Skattemässig skillnad för dödsbo och dödsbodelägare vid försäljning av bostadsrätt

2016-03-22 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Vi är 3 syskon vars mor gått bort. Hon ägde en bostadsrätt. Är det någon skillnad i beskattning om vi som privatpersoner eller dödsboet säljer bostadsrätten?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Eftersom er mor har gått bort uppstår ett dödsbo som är en juridisk person. Dödsboet utgörs av den egendom som hon har efterlämnat. Dödsboet förvaltas av dödsbodelägare, vilket är ni tre barn (det vill säga ni som skall ärva moderns tillgångar) 18 kap. 1§ ärvdabalken här.

Reglerna som styr beskattning vid arv och försäljning av bostadsrätt finner ni i inkomstskattelagen här och reglerna kring dödsbo och dödsbodelägare finner ni som nämnt i ärvdabalken här.

Svaret på din fråga är att det inte kommer att vara någon skillnad i beskattning om det är dödsboet eller ni i egenskap av dödsbodelägare som säljer bostadsrätten. Om försäljning sker under de år er mor avled så skall inkomstskattelagen tillämpas på samma sätt som om det var er mor som sålde bostadsrätten enligt 4 kap. 1§, vilket innebär att det inte är någon skillnad på om det är dödsbodelägarna - efter att ni ärvt bostadsrätten - eller dödsboet som genomför försäljningen.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Malin Andreasson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll