Skattekonsekvenser vid överlåtelse av bostadsrätt genom gåva

2016-05-19 i Fastighetsskatt
FRÅGA
Vid överlåtelse av bosradsrätt med ett gåvobrev vilka avgifter tillkommer förutom avgiften till bostadsföreningen. Skatter mm?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En överlåtelse av en bostadsrätt kan normalt medföra beskattning av kapitalvinst enligt 46 kap Inkomstskattelagen. När det dock gäller en överlåtelse genom gåva så träder kontinuitetsprincipen in enligt 44 kap 22 § Inkomstskattelagen. Principen innebär att en överlåtelse genom gåva inte ska räknas som avyttring och således inte ska medföra någon kapitalvinstbeskattning. För överlåten sker alltså inte någon beskattning av någon vinst. För förvärvaren innebär detta att denne inträder i gåvotatarens skattemässiga situation, övertar alltså dennes anskaffningsutgift m.m. vid en framtida kapitalvinstberäkning. Men även för förvärvaren sker inte någon beskattning vid överlåtelsen, detta sker först vid en framtida avyttring.

Vid förvärv av en bostadsrätt genom gåva blir det inte heller fråga om någon stämpelskatt enligt Lagen om stämpelskatt eller någon fastighetsavgift. Det tillkommer alltså inte någon skatt vid själva överlåtelsen och den avgiften som ska betalas är avgiften till bostadsrättsföreningen och eventuella andra avgifter såsom andrahandsavgift om bostadsrätten hyrs ut, detta är dock en annan fråga som inte ska besvaras här, då måste du vända dig till din bostadsrättsförening gällande exakt vad de har för avgifter.

Detta svar är det som ryms inom vår gratisrådgivning, om du behöver ytterligare hjälp kan du vända dig till en specialiserad jurist som Lawline samarbetar med. Du kan boka tid genom att klicka på knappen till höger eller klicka på följande länk: http://lawline.se/boka.

Med vänliga hälsningar,

Michelle Rinaldo Iversen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighetsskatt (111)
2020-10-28 Hur deklarerar jag en tomt?
2020-09-01 Behöver någon som tar emot en gåva som består av pengar från en fastighetsförsäljning betala skatt?
2020-06-05 Utlöser en gåva av en fastighet beskattning?
2020-05-26 Betalar dödsbon flyttskatt?

Alla besvarade frågor (88235)