Skattekonsekvenser vid gåva av fastighet

2016-06-28 i Fastighetsskatt
FRÅGA
Hej.Om min sons kusiner vill skänka bort 1/2 del av fjällstuga till min son vad gäller. Gåva.Stugan är taxerad till 399.000 kronor och värderad till 900.000.Det fungerar inte så bra att dela detta ställe med skötsel så vi har funderat på hur vi ska ändra ägandet för att vår son får överta deras del. Jag (mamma) äger idag den andra delen.Visst kan man göra detta som en gåva och flytta fram skattandet till framtiden vid ev. försäljning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jordabalken (JB) reglerar hur gåva av fastighet skall gå till medan inkomstskattelagen (IL) reglerar skattefrågorna kring en sådan överlåtelse.

Gåvohandlingen:

Det finns ett särskilt formkrav när det gäller gåva av fastighet som motsvarar formkravet vid försäljning, se 4:29 JB. Gåvohandlingen skall upprättas i skrift och det skall innehålla uppgifter om att givaren överlåter fastigheten och till vilken andel, fullständig fastighetsbeteckning samt givarens och gåvotagarens namnförtydligande och namnteckning. Namnteckningen skall dessutom bevittnas av två personer, detta för att kunna få lagfart beviljad, 20:7 JB.

När gåvohandlingen är upprättade skall din son ansöka om lagfart, 20:1 JB. Vid denna ansökan skall gåvohandlingen i original skickas in också, 20:5 JB.

Skattekonsekvenser:

Eftersom fastigheten ges bort som gåva beskattas inte givaren vid gåvotillfället. Gåvotagaren övertar istället givarens skattemässiga situation enligt 44:21 IL vilket innebär att vid en framtida försäljning används givarens anskaffningsutgift m.m. för att beräkna kapitalvinsten/-förlusten och beskattningen.

Om du behöver hjälp med att upprätta en gåvohandling kan du vända dig till Lawlines lättanvända avtalstjänst, följ länken här.

Med vänlig hälsning,

You Jung Lee Törnqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fastighetsskatt (111)
2020-10-28 Hur deklarerar jag en tomt?
2020-09-01 Behöver någon som tar emot en gåva som består av pengar från en fastighetsförsäljning betala skatt?
2020-06-05 Utlöser en gåva av en fastighet beskattning?
2020-05-26 Betalar dödsbon flyttskatt?

Alla besvarade frågor (86450)