Skattebrott genom underlåtenhet

2018-08-24 i SKATTERÄTT
FRÅGA
Hej,Angående datum för passivt skattebrott.Läste nedan i ett annat inlägg och undrar vad som ses som datum för när passivt skattebrott begåtts."Till skillnad från det aktiva skattebrottet, fullbordas det passiva brottet när deklarationstidpunkten passerat och föreskriven uppgiftsskyldighet uppsåtligen har åsidosatts."Min fråga gäller alltså när "deklarationstidpunkten passerats".Om sista dag att lämna in deklaration enligt skatteverket var den 1a maj, är det då den 1a maj som räknas som deklarationstidpunkt? Eller, är det årets slut eller någon viss tidsfrist efter den 1a maj?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Jag tolkar dig som att du funderar på när man begår skattebrott genom underlåtenhet. Alltså vid vilken specifik tidpunkt.

Svaret på det är helt enkelt att det beror på vilken deklaration det är fråga om men antingen rör det sig om den 31 mars eller den 2 maj som du är inne på. Vid dessa tidpunkter anses brottet fullbordat.

Däremot är det sällan som det leder till åtal eftersom: det första är tillåtet att rätta uppgifter/lämna in i efterhand och att en påminnelse ifrån skatteverket om detta inte påverkar den rätten.
För det andra rör det sig ofta om små belopp som inte betraktas som allvarligare än skatteförseelse och dessa i praktiken inte åtalas utan istället får man en förseningsavgift.
För det tredje krävs det för att det ska vara ett skattebrott att det finns fara för fullbordan, alltså en risk att pengar betalas ut eller inte inkommer till staten. Detta kriterium är ofta inte är uppfyllt eftersom att de vanligaste felen hittas vid rutinkontroller.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Sara Bohlin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (531)
2020-07-31 Försäljning av lägenhet i utlandet
2020-06-25 Tidsfrist för omprövning av beskattningsbeslut samt efterbeskattning
2020-06-13 Ska en överföring till utlandet beskattas?
2020-05-08 Var tips om svartarbete kan lämnas

Alla besvarade frågor (82559)